Jēkabpils pilsētas pašvaldības policijas kolektīvs saņem Pateicības rakstu

Jēkabpils pilsētas pašvaldības policijas kolektīvs saņem Pateicības rakstu

2017.gada 15.novembrī  Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā notika Valsts darba inspekcijas Latvijas valsts svētkiem veltīts pasākums, uz kuru tika aicināti Jēkabpils pilsētas pašvaldības policijas pārstāvji.

Pasākumā piedalījās Pašvaldības policijas vecākā inspektore Inga Ostrovska un inspektors Jānis Voiko.

Valsts svētku dienai veltītajā pasākumā, kuru vadīja Valsts darba inspekcijas direktors Renārs Lūsis, uzrunu teica Latvijas Republikas Labklājības ministrs Jānis Reirs, kurš pateicās Valsts darba inspekcijas darbiniekiem, kā arī sadarbības partneriem, kas palīdz veikt nozīmīgu darbu, lai konstatētu likumpārkāpumus darba tiesisko attiecību jomā.

Pasākuma laikā par veiksmīgu sadarbību un atsaucību tika cildināti vairāki sadarbības partneri, tostarp tika teikts “Paldies” arī Jēkabpils pilsētas pašvaldības policijas kolektīvam, izsniedzot Pateicības rakstu.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības policija augstu novērtē šo pateicību, jo zinot, ka policija izveidojusies tikai nepilnus 2 gadus atpakaļ (2015.gada 1.decembrī), ir patīkami apzināties, ka darbs tiek novērtēts.

 

Informācijai: sadarbojoties ar Latgales reģionālo Valsts darba inspekcijas  Jēkabpils biroju, 2017.gadā Jēkabpils pilsētas pašvaldības darbinieki piedalījās vairākos reidus, lai nodrošinātu inspektoru aizsardzību un pārbaudītu uzņēmumu un tajā nodarbināto personu  darba likumdošanas normu ievērošanu.

Savu funkciju veikšanai Jēkabpils pilsētas pašvaldības policija ir vērsusies pie Valsts darba inspekcijas, lai noskaidrotu, vai personas ir darba tiesiskajās attiecībās.

 Pašvaldības policija vēlas pateikties Valsts darba inspekcijai par izrādīto godu un īpašs paldies  Latgales reģionālo Valsts darba inspekcijas  Jēkabpils birojam par pozitīvo attieksmi, atbalstu un profesionalitāti.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības

vecākā inspektore

Inga Ostrovska