Apbalvoti Gada uzņēmēji Zemgalē 2017

Apbalvoti Gada uzņēmēji Zemgalē 2017

Zemgales Plānošanas reģions un tā struktūrvienība Uzņēmējdarbības centrs otro reizi organizēja krietnāko uzņēmēju godināšanu, kas notika piektdien, 1. decembrī Rundāles pilī.

No Jēkabpils pilsētas tika izvirzīts un nomināciju ,,Gada uzņēmējs Zemgalē 2017''' saņēma SIA "Margret". Apsveicam!

Atbilstīgi Nolikumam, ko apstiprinājusi Zemgales Attīstības padome (ZAP), visas 22 reģionā ietilpstošās pašvaldības izraudzīja katra vienu titula „ Gada uzņēmējs Zemgalē 2017” cienīgu ieguvēju. Šādu atzinību var saņemt vidējo un mazo uzņēmumu īpašnieki, kuru uzņēmums reģistrēts vai veic saimniecisko darbību konkrētās pašvaldības teritorijā. Turklāt pretendentiem nedrīkst būt nodokļu vai nodevu parādu, kā arī pārkāpumu darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā, jāveicina videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešana, ar savu produkciju jābūt aktīvam vietējā vai ārzemju tirgus dalībniekam. Tāpat īpaši augstu tika vērtēts radošums uzņēmumā, kā arī sabiedriskā aktivitāte.

Godināšanas pasākumā nominētie uzņēmēji saņēma īpaši darinātu piemiņas zīmi, Atzinības rakstu un naudas balvu, kā arī notika laureātu un apsveicēju kopīga fotografēšanās.

Informāciju publicēšanai sagatavoja:
Margita Liepiņa
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja