Sanāksmē pārrunā pirmsskolas izglītības iestāžu aktualitātes

Sanāksmē pārrunā pirmsskolas izglītības iestāžu aktualitātes

6.decembrī Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Domes priekšsēdētāja vietniece sociālos jautājumos Līga Kļaviņa darba sanāksmē tikās ar pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājām, lai atskatītos uz šajā gadā paveikto un runātu par nākamā gada iecerēm. Sanāksmē piedalījās pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) “Auseklītis”, “Bērziņš”, “Kāpēcītis”, “Zvaniņš” un “Zvaigznīte” vadība, kā arī pašvaldības pārstāvji. L.Kļaviņa sacīja, ka ar katru gadu turpinās izglītības iestāžu attīstība un priecē, ka arī pēc iedzīvotāju veiktajām aptaujām, izglītība ir atzīta par vienu no pozitīvi vērtētām jomām pilsētā. Domes priekšsēdētāja vietniece sanāksmē informēja par pašvaldības budžeta jautājumiem, uzsverot, ka patlaban notiek intensīvs darbs pie nākamā gada budžeta plānošanas un sabalansēšanas. Viņa norādīja, ka jebkurā gadījumā izglītība ir kā prioritāte, tāpat kā viss, kas saistīts ar bērnu drošību un veselību. Sanāksmē pārrunāja arī pirmsskolas izglītības iestāžu ēdināšanas jautājumus, kā arī daudzus citus- par atbalstu pirmsskolas izglītības iestādēm un sadarbību ar Iekļaujošo izglītības centru, pašvaldībā izveidoto sadarbības grupu bērnu tiesību aizsardzības jomā un citām tēmām. Jāpiebilst, ka 2016./2017. mācību gadā Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestādes apmeklē 1289 audzēkņi. Šī sanāksme bija pirmā, kurā piedalījās nesen amatā apstiprinātā PII “Zvaigznīte” vadītāja Anita Apine, tādēļ šajā reizē A. Apine iepazīstināja ar sevi un līdzšinējo pieredzi izglītības jomā, kā arī saņēma apsveikumus un ziedus no pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājām.

A.Sleže
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste