Vingrošanas nodarbības “Esi aktīvs– nāc un vingro!”

Vingrošanas nodarbības “Esi aktīvs– nāc un vingro!”

Projektā „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” (projekta identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049) Jēkabpils iedzīvotājiem tiek sniegta iespēja piedalīties veselības veicināšanas pasākumā "Vingrošanas nodarbību cikls iedzīvotājiem grupās “Esi aktīvs– nāc un vingro!”".

Pasākuma mērķis – organizēt vingrošanas nodarbību ciklus grupās pieaugušajiem Jēkabpils iedzīvotājiem, t.sk., senioriem, grūtniecēm, motivējot viņus aktīvam dzīvesveidam un mudinot veikt fiziskās aktivitātes ikdienā, paaugstinot viņu pašvērtējumu un ticību saviem spēkiem uzlabot un uzturēt labu veselību. 2017. – 2019.gadā tiek organizēti 10 pasākumi. 2017.gadā notika vingrošanas nodarbības 2 grupām. 2018.gadā tiks organizētas vingrošanas nodarbības piecām grupām. Dalībnieku skaits grupā – 12. Katrai grupai ir paredzētas 10 vingrošanas nodarbības trenera vai fizioterapeita vadībā. Nodarbību laikā iedzīvotāji tiks iepazīstināti ar dažādiem vingrojumiem, kuri veicami ikdienā veselības veicināšanas nolūkā, un apmācīti, kā pareizi veikt vingrojumus, iekļaujot apmācībā arī vingrojumus, kuros tiek izmantoti dažādi palīgrīki. Tiks pievērsta uzmanība tam, lai vingrojumos tiktu iesaistītas visas muskuļu grupas, apmācot dalībniekus, lai viņi varētu turpmāk patstāvīgi nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm vai arī doties uz sporta klubu, lai turpinātu fiziskās aktivitātes. Tiks izskaidrota vingrojumu nozīme un pievērsta pastiprināta uzmanība tam, lai dalībnieki pareizi izpildītu vingrojumus. Vingrojumi tiks piemēroti attiecīgās mērķgrupas specifikai.

Nodarbības vadīs sertificēta fizioterapeite Aleksandra Krūmiņa.

Šogad pirmās divas grupas tiek organizētas jaunajām māmiņām un senioriem.

Jaunās māmiņas tiek aicinātas uz vingrošanas nodarbībām sākot ar 23.janvāri vienu reizi nedēļā otrdienās no plkst. 17.30 - 18.30, kopā 10 nodarbības, katras nodarbības ilgums ir 60 minūtes;

Seniori vecuma grupā 55+ tiek aicināti pieteikties nodarbībām sākot ar 5.februāri divas reizes nedēļā pirmdienās un trešdienās no plkst.16.00 - 17.00, katras nodarbības ilgums - 60 minūtes.

Pieteikšanās vingrošanas nodarbībām pa tālr. 29254503.

Vingrošanas grupu nodarbību organizēšana “Esi aktīvs– nāc un vingro!” paredz sasaisti ar projekta pasākumu “Interaktīvas nodarbības "Veselīgs uzturs dzīves kvalitātei"”.

Vairāk par projekta pasākumiem skat. www.jekabpils.lv   sadaļā Sabiedrība – Veselība – Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi.

 

Žanete Tiltiņa, Veselības veicināšanas koordinētāja Jēkabpils pilsētas pašvaldībā

 

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049  "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.