Aicina māksliniekus – tēlniekus pieteikties koktēlniecības plenēram Jēkabpilī

Aicina māksliniekus – tēlniekus pieteikties koktēlniecības plenēram Jēkabpilī

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, kā viens no sadarbības partneriem Latvijas – Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu projektā “Nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, pieejamība un izmantošana kvalitatīvas dzīves vides veidošanā un iedzīvotāju piederības stiprināšanā Latvijas – Lietuvas - Baltkrievijas pierobežā” organizē koktēlniecības plenēru “Seno rotaļlietu skvērs”. Plenēra mērķis ir, nezaudējot saikni ar tradicionālām kultūras mantojuma vērtībām, pakārtojot tās mūsdienu mākslas tendencēm radīt vides objektus pēc divdesmitā gadsimta sākuma 20.-30.gadu rotaļlietu parauga, transformējot mūsdienu laikmeta iezīmēm raksturīgo. Rosība plānota Jēkabpils pilsētā Mežaparka teritorijā sadarbībā ar Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas tēlniekiem veidojot koka objektus gan funkcionālai lietošanai, gan estētiskās vides dizaina elementus.

 Lai noteiktu labāko idejisko risinājumu, mākslinieki tiek aicināti piedalīties Jēkabpils pilsētas  pašvaldības organizētajā konkursā. Mākslinieku atlase notiek konkursa kārtībā (KONKURSA NOLIKUMS) uz iesūtīto pieteikumu pamata (pieteikuma anketa, CV, radošās darbības pārskats (CD, vai citi vizuālie materiāli), skice-tehniskā izpildījuma apraksts, izmēri, materiāls, darba nostiprināšana-uzstādīšana). Starptautiskajā koktēlniecības plenērā “Seno rotaļlietu skvērs” dalībnieku skaits ir ierobežots. 

Lai piedalītos konkursā nepieciešams iesniegt datorrakstā aizpildītu PIETEIKUMA ANKETU Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības iela 120, Jēkabpils vai jānosūta pa pastu, vai jāiesniedz elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi vpa@jekabpils.lv (ar norādi: Starptautiskais koktēlniecības plenērs “Seno rotaļlietu skvērs”) līdz 2018.gada 31.maijam plkst.24:00.

Informāciju sagatavoja 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa