Veselīga dzīvesveida dienas nometne pirmsskolas vecuma bērniem

Veselīga dzīvesveida dienas nometne pirmsskolas vecuma bērniem

No 2018.gada 4.jūnija līdz 2018.gada 8. jūnijam tiks organizēta veselīga dzīvesveida dienas nometne (katru dienu no plkst. 9.00 līdz 15.00) pirmsskolas vecuma bērniem vecumā no 5 līdz 6 gadiem projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” ietvaros (projekta identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049). Nometnes mērķis - radīt priekšstatu par veselīga dzīvesveida priekšnoteikumiem - veselīgu uzturu un fiziskajām aktivitātēm pirmsskolas vecuma bērniem. Nometnē tiks organizētas dažādas radošās darbnīcas, tematiskās pēcpusdienas par veselīgu dzīvesveidu, kā arī nodarbības peldbaseinā, sporta aktivitātes, spēles un rotaļas. Tiks nodrošinātas siltas pusdienas un launags.
Nometnes vieta – bērnu attīstības un atpūtas centrs PALLA (Auseklīšu iela 4, Jēkabpils).
Dalība nometnē ir bez maksas.
Pieteikšanās un sīkāka informācija: Zanda Lamba, nometnes vadītāja, tālr. Nr. 27771154, e-pasts: tavanometne@gmail.com 

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049  "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Informāciju sagatavoja Žanete Tiltiņa, Veselības veicināšanas koordinētāja Jēkabpils pilsētas pašvaldībā