15.maijā Jēkabpilī notiek Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) Attīstības padomes sēde

15.maijā Jēkabpilī notiek Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) Attīstības padomes sēde

15.maijā Jēkabpilī, Brīvības ielā 45, Jēkabpils pilsētas pašvaldības policijas telpās  (sēžu zālē) notiks Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) Attīstības padomes sēde. Darba kārtība:
Par valsts autoceļu nodošanu pašvaldību pārvaldījumā;
Par ZPR 2017. gada pārskata apstiprināšanu;
Par grozījumiem ZPR 2018. gada budžetā;
Par grozījumiem ZPR 2018. gada Darba plānā;
Par Zemgales plānošanas reģiona vieglo taksometru pasažieru pārvadājumu licenču  izsniegšanas noteikumu apstiprināšanu  jaunā redakcijā;
Par Zemgales reģiona Enerģētikas Rīcības plāna Zaļā transporta sadaļas “Atjaunojamās enerģijas izmantošanas perspektīva transportā Zemgales reģionā” 1.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai;
Par dalību izstādē  “Uzņēmēju dienas Vidzemē 2018”;
Dažādi.