Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

Pieejams Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2017. gada publiskais pārskats

Pieejams Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2017. gada publiskais pārskats

Jēkabpils pilsētas domes 2017. gada 24.maija sēdē ar domes lēmumu Nr.237 (protokols Nr.13, 30.§) tika apstiprināts “Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2017. gada publiskais pārskats”. 
Publiskais pārskats ir ikgadēja atskaite sabiedrībai par pašvaldības paveikto. Tas ietver vispārējo statistiku par pilsētas attīstības tendencēm, pašvaldības budžeta izpildi, īstenotajiem un plānotajiem projektiem, paveikto sociālajā sfērā, izglītībā un kultūrā, kā arī citās jomās. 
Ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības publisko pārskatu var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv sadaļā „Publikācijas un statistika” vai saitē: https://www.jekabpils.lv/sites/default/files/universalais/2013/01/1024-g...

Informāciju sagatavoja 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa