Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

Seminārs “Sociālā uzņēmējdarbība: iespēja pozitīvu pārmaiņu radīšanai”

Seminārs “Sociālā uzņēmējdarbība: iespēja pozitīvu pārmaiņu radīšanai”

Šī gada 6. jūnijā pulksten 11.00 Jēkabpilī, Brīvības ielā 45, 4. stāva sēžu zālē biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” aicina uz semināru “Sociālā uzņēmējdarbība: iespēja pozitīvu pārmaiņu radīšanai”. Seminārs norisināsies divās daļās.

Pirmajā daļā “Sociālās uzņēmējdarbības kā ekonomiskās pilsoniskās līdzdarbības atbalsts” tiks apskatīti vispārējie uzņēmējdarbības principi:

11.00 – 11.20 Ievads: kas ir sociālā uzņēmējdarbība? Kādēļ tā ir nepieciešama?;

11.20 – 12.00 Sociālā uzņēmējdarbība Latvijā: šī brīža situācija, piemēri un pieredzes stāsti;

12.00 - 12.30 Sociālās uzņēmējdarbības juridiskais ietvars: Sociālā uzņēmuma likums, atšķirības no biedrībām un nodibinājumiem;

12.30 – 13.30 Jautājumi un atbildes, neformāla diskusija.

Semināru vadīs biedrības “Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācija” eksperte Madara Ūlande*.

Savukārt semināra otrajā daļā “Sociālā uzņēmējdarbība: ideja un tās dzīvotspēja – individuāla pieeja” no pulksten 14.00 Madara Ūlande sniegs individuālas konsultācijas sociālās uzņēmējdarbības jautājumos.

Semināra pirmajai daļai vēlama pieteikšanās, otrajai – pieteikšanās obligāta, zvanot: tālr. – 29449622 vai rakstot: jekabpilsnvo@inbox.lv.

Informācijai:

*Madara Ūlande ir Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vadītāja un Latvijas Simtgades Radošās Padomes locekle ar vairāk kā 12 gadus ilgu pieredzi pilsoniskās sabiedrības un sociālā aktīvisma projektu un organizāciju vadībā. Absolvējusi Latvijas Universitāti, kur ieguvusi maģistra grādu jurisprudencē. Darba pienākumi LSUA ietver organizācijas administratīvo, finanšu un satura vadība; biedru piesaisti, sadarbību ar lēmumu pieņēmējiem un rīcībpolitikas veidotājiem veidošanu, līdzdalību Saeimas darba grupā, izstrādājot Sociālā uzņēmuma likumu, komunikāciju ar sabiedrību un medijiem, informatīvu pasākumu rīkošana, vietnes www.socialauznemejdarbiba.lv uzturēšana un papildināšana.Pasākumu, diskusiju, lekciju un radošo darbnīcu par sociālo uzņēmējdarbību sagatavošana,vadīšana,moderēšana. Starptautisko sociālās inovācijas konkursu European Commsion Social Innoation Competition 2017 un EIB Social Innovation Tournament 2017 žūriju locekle.

 Semināra “Sociālā uzņēmējdarbība: iespēja pozitīvu pārmaiņu radīšanai” pirmā daļa “Sociālās uzņēmējdarbības kā ekonomiskās pilsoniskās līdzdarbības atbalsts” notiek biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” īstenotā projekta “Sabiedrības līdzdalības resursu attīstīšana Vidusdaugavas reģionā” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

Semināra “Sociālā uzņēmējdarbība: iespēja pozitīvu pārmaiņu radīšanai” otrā daļa “Sociālā uzņēmējdarbība: ideja un tās dzīvotspēja – individuāla pieeja”  notiek biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” īstenotā projekta ”Kokapstrādes iemaņu apgūšanas un pilnveidošanas darbnīcas pakalpojuma izveidošana biedrības ”Jēkabpils NVO resursu centrs” struktūrvienībā ”Sociālās rehabilitācijas dienas centrs “Kopā būt”” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Jēkabpils pilsētas pašvaldība.