Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

Pašvaldība apbalvo skolēnus un pedagogus par izciliem sasniegumiem izglītībā un kultūrā

Pašvaldība apbalvo skolēnus un pedagogus par izciliem sasniegumiem izglītībā un kultūrā

29.maijā Krustpils kultūras namā notika Jēkabpils pilsētas izglītības iestāžu audzēkņu un viņu pedagogu svinīga apbalvošana par sasniegumiem valsts mēroga olimpiādēs, kā arī dažādos konkursos, skatēs un festivālos. Pasākumā sveica pilsētas vispārējās izglītības iestāžu izglītojamos un viņu pedagogus par izciliem sasniegumiem izglītībā, kā arī vispārējās, profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu izglītojamos un viņu pedagogus par izciliem sasniegumiem kultūrā. Apbalvoja arī Jēkabpils pilsētas kultūras iestāžu mākslinieciskās pašdarbības kolektīvus un to vadītājus par izciliem sasniegumiem kultūrā. Visi apbalvotie saņems arī naudas balvas. Apbalvojumus pasniedza Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece sociālos jautājumos Līga Kļaviņa, kā arī izglītības un kultūras jomas pārstāvji- Izglītības pārvaldes vadītājs Juris Līcis un Kultūras pārvaldes direktore Inta Ūbele.

L.Kļaviņa: “Pašvaldība patiesi lepojas ar skolu audzēkņiem un pedagogiem, viņu panākumiem, kas likuši izskanēt Jēkabpils vārdam Latvijā un aiz tās robežām. Lepojamies ar kolektīvu un to vadītāju kopīgajiem panākumiem skatēs un konkursos, dažādos festivālos. Novērtējam lielo ieguldīto darbu, lai sasniegtu tik augstus rezultātus! Novēlu uzkrāt daudz spēka un enerģijas gan piedaloties lielajā notikumā- Simtgades Dziesmu un deju svētkos, gan atpūsties un izbaudīt vasaru, lai arī nākamajā gadā varam tiekties uz augstiem sasniegumiem, nebaidoties no jauniem izaicinājumiem!”

Pasākumā tika apbalvoti 59 izglītojamie, 38 pedagogi, 22 izglītības iestāžu mākslinieciskās pašdarbības, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu kolektīvi, kā arī 11 Jēkabpils pilsētas amatiermākslu kolektīvi. Pašvaldības budžetā šim mērķim tika atvēlēti kopumā vairāk nekā 15 000 eiro.

Informāciju apkopoja un sagatavoja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa