Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

Sveicam Jēkabpils mūzikas skolu!

Sveicam Jēkabpils mūzikas skolu!

27.maijā Rīgas Latviešu Biedrības Zelta zāli pieskandināja jautras čalas, gaisā virmoja patīkams satraukums un ziedu smarža. Spožie saules stari rotaļājās telpā un netraucēja mūzikas burvīgajām skaņām, kas piepildīja brīnišķīgo Biedrības namu, jo vārds tika dots koncertcikla – konkursa ‘’Talants Latvija’’ laureātiem, lai priecētu ikvienu svētdienas pēcpusdienas klausītāju, kurš bija ieradies Biedrības namā ar mērķi priecāties un atbalstīt jaunos talantus.

A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas izcilie pedagogi un viņu talantīgie audzēkņi var lepoties ar konkursā ‘’Talants Latvijai’’ iegūto kordiriģenta, sabiedriskā darbinieka, konkursa idejas autora Arnolda Skrides balvu 2000 eiro apmērā! Konkursa žūrija, kurā strādā izcili Latvijas mūziķi, pedagogi un Latvijas Bērnu fonds balvu piešķir kādai no Latvijas mūzikas skolām, kura pierādījusi sevi kā kultūrizglītības iestādi ar lielāko konkursa laureātu skaitu. Laureāti un 1.vietas ieguvēju skolotāji saņēma diplomus un dāsnas naudas balvas no Latvijas Bērnu fonda.

Priecājamies un lepojamies ar skolotājiem Anitu Cinkmani, Kārli Strazdiņu, Ligitu Tuntuli, Agnesi Levinsku, Jeļenu Skurjati, Antru Korņejevu, koncertmeistarēm Annu Korņejevu, Aļonu Vīndedzi, Zitu Bodžu un viņu izskolotajiem jaunajiem talantiem Dārtu Kristīni Ozoliņu, Elīnu Zvejnieci, Agnesi Korņejevu, Juri Ķieti, Danielu Gruguli, kā arī 1.vietas ieguvējiem Arturu Vīndedzi un Kristu Fadejevu!

Sirsnīgs paldies par novērtējumu konkursa organizētājam un žūrijas komisijas priekšsēdētājam Igoram Doriņam, Latvijas Bērnu fondam un fonda prezidentam Andrim Bērziņam!

Lai mums visiem veicas!

A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas direktore Smaida Ščerbicka