Notiks Zemgales reģionālais seminārs “EPALE – Eiropas pieaugušo izglītības elektroniskā platforma – pieaugušo izglītības atbalstam”

Notiks Zemgales reģionālais seminārs “EPALE – Eiropas pieaugušo izglītības elektroniskā platforma – pieaugušo izglītības atbalstam”

Semināra darba kārtība

Semināra moderators: Ināra Upeniece,
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas direktores vietniece studiju un tālākizglītības jomā,
EPALE Zemgales reģiona koordinatore

Laiks

Norise

10.30 – 11.00

Semināra dalībnieku reģistrācija, kafija

11.00 – 11.15

Semināra atklāšanas uzrunas (Raivis Ragainis, Jēkabpils  domes priekšsēdētājs; Rita Pole, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas direktore)

11.15 – 11.45

 

Pieaugušo izglītības aktualitātes Eiropā un Latvijā (Laura Iveta Strode, Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecākā eksperte, Erasmus+ projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas pieaugušo izglītības programmas īstenošanai” vadītāja)

11.45 – 12.00

Jēkabpils pilsētas pieredze pieaugušo izglītībā (Juris Līcis, Jēkabpils Izglītības pārvaldes vadītājs)

12.00 – 12.30

 

EPALE – Eiropas pieaugušo izglītības elektroniskā platforma un Latvijas līdzdalība tajā (Ilze Seipule, Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” vadītāja)                                

12.35 – 13.05

Iepazīstam  EPALE klātienē: EPALE reģistrēto lietotāju iespējas, tiešsaistes treniņš (Daina Jānkalne, Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” komunikācijas koordinatore)

12.50 – 13.05

Iespējas un risinājumi EPALE lietošanai Zemgales reģionā (Ināra Upeniece, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas direktores vietniece studiju un tālākizglītības jomā, EPALE Zemgales reģiona koordinatore)

13.05 – 13.30

Jautājumi un diskusijas (vada Daina Jāņkalne, Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” komunikācijas koordinatore)

13.30

Semināra noslēgums, kafija

 14.00 -15.00

Tikšanās ar neformālās izglītības sniedzējiem Zemgales plānošanās reģiona Jēkabpils pilsētā (biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” un Jēkabpils vēstures muzeja apmeklējums)

 

 

*Darba kārtībā vēl iespējami precizējumi