Radžu ūdenskrātuves peldvieta neapdraud peldētāju veselību

Radžu ūdenskrātuves peldvieta neapdraud peldētāju veselību

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta Latgales kontroles nodaļa informē  par  peldvietu ūdens kvalitāti paraugam, kurš tika ņemts 2018.gada 4. jūnijā atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumu Nr. 692 “Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība”  prasībām.

Radžu ūdenskrātuvē, peldvietā pie centrālās ieejas, peldvietas ūdens pēc mikrobioloģiskajiem rādītājiem atbilst Noteikumu  prasībām.

Balstoties uz augstāk minēto, Inspekcija paziņo, ka ūdens sastāvs Radžu ūdenskrātuves peldvietā neapdraud peldētāju veselību un ir atļauts peldēties dotajā peldvietā.