LATVIJAS ĀTRUMLAIVU ČEMPIONĀTA 2.POSMS PĀRCELTS

LATVIJAS ĀTRUMLAIVU ČEMPIONĀTA 2.POSMS PĀRCELTS

...Un pēkšņi iestājās Klusums, 
Un pēkšņi apstājās Laiks.
(Elza Sudmale)

Sestdien, 9.jūnijā pēkšņi mūžībā devies Latvijas ūdens motosporta leģenda, ātrumlaivu pilots Lotārs Millers. Tieši Lotārs bija tas, kurš pirms vairākiem gadiem noticēja sapnim par Ātrumlaivu čempionātu Daugavā, Jēkabpilī un kopīgiem spēkiem palīdzēja to īstenot, ieviešot to kā skaistu tradīciju mūsu pilsētā. Lotārs Millers savu mūžu veltījis ūdens motosportam gan kā sportists, gan kā ūdens motosporta treneris, gan kā laivu konstruktors, kurš visu savu enerģiju veltījis, lai saglabātu ūdens motosporta tradīcijas un vairotu sasniegumus. 
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Lotāra ģimenei, tuviniekiem un visai Latvijas ūdens moto sporta saimei.
Šis zaudējums ir pārāk smags un sāpīgs, tādēļ šajā brīdī vēlamies veltīt mirkli klusuma un godināt Lotāra piemiņu, pārceļot, 16.jūnijā paredzēto čempionāta posmu Jēkabpilī uz pagaidām nenoteiktu laiku. 

Latvijas ātrumlaivu čempionāta
Jēkabpils organizētāju komanda