Par karoga pacelšanu Jēkabpils pilsētas svētkos- 15. un 16.jūnijā

Par karoga pacelšanu Jēkabpils pilsētas svētkos- 15. un 16.jūnijā

Pamatojoties uz Latvijas valsts karoga likuma 7. panta  trešo daļu un sakarā ar Jēkabpils pilsētas svētkiem, uzdots pacelt valsts karogu Jēkabpils pilsētā š.g. 15. un 16.jūnijā pie publisko personu ēkām, privāto tiesību juridisko personu un personu apvienību ēkām, kā arī dzīvojamajām mājām.