SIA “Jēkabpils pakalpojumi” uzņem praktikantes no Vācijas

SIA “Jēkabpils pakalpojumi” uzņem praktikantes no Vācijas

2017. gadā Jēkabpils pilsētas pašvaldība noslēdza vienošanos, un kā uzņemošais partneris piekrita piedalīties Erasmus+ programmas projektā “ABItour for Europe”, sadarbojoties ar Vācijas reģionu Anhalt- Bitterfeld.

Jau 2017. gadā Jēkabpils pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Anhalt- Bitterfeld realizēja projektu “ABItour2015+”, kad Jēkabpilī ieradās divi jaunieši no Vācijas, kuri projekta ietvaros pētīja atkritumu šķirošanas un apsaimniekošanas procesus pilsētā.

Šogad no 13. jūnija līdz 10. jūlijam Jēkabpilī viesojas jaunietes- Annika Ristau un Lisa Bauerschmidt- no Vācijas, kuras nepilnu četru nedēļu laikā darbosies SIA “Jēkabpils pakalpojumi” kā praktikantes, vienlaicīgi iepazīstot kapitālsabiedrības darbu, Jēkabpils pilsētu, pašvaldību un dažādas organizācijas. Projekta mērķis ir atbalstīt dalībniekus prasmju iegūšanā un nostiprināšanā, ļaujot darboties tiem citā profesionālajā darba vidē, kā arī veicināt jauniešu personības attīstību un izpratni par reālu Eiropas identitāti.

Pirmajā nedēļā praktikantes iepazīs Jēkabpils pilsētas tūrisma objektus un aktīvi piedalīsies Jēkabpils pilsētas svētku pasākumos.

Laikā līdz 10. jūlijam tiks sagatavots projekts par dažādajām SIA “Jēkabpils pakalpojumi” darbības sfērām- dzīvnieku patversmes apsaimniekošanu, Zāles pļaušanu, ielu uzturēšanas darbiem u.c. Tiks veikta pašreizējās situācijas izpēte, anketēšana, un salīdzinājums ar šo darbu veikšanas procesiem un sistēmu Vācijas reģionā Anhalt- Bitterfield. Izstrādāto projektu, savus iespaidus un secinājumus praktikantes prezentēs 6. jūlijā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā.

Informāciju sagatavoja:

SIA “Jēkabpils pakalpojumi”
Preses sekretāre
Ieva Gādmane