Jēkabpils domes priekšsēdētājs R. Ragainis izsaka pateicību pilsētas svētku organizatoriem

Jēkabpils domes priekšsēdētājs R. Ragainis izsaka pateicību pilsētas svētku organizatoriem

No 13. – 16. jūnijam izskanējuši Jēkabpils pilsētas svētki ar devīzi “RADI Jēkabpilī”. 
Vēlos pateikties ikvienam, kas ar savu darbu, atbalstu un iniciatīvu piedalījās pilsētas svētku tapšanā, paldies saku arī ikvienam jēkabpilietim un pilsētas ciemiņam, kas apmeklēja Jēkabpils pilsētas svētkus!

Paldies Jēkabpils pilsētas svētku rīkotājiem:
Jēkabpils Kultūras pārvaldei un struktūrvienībām:
Jēkabpils Galvenajai bibliotēkai,
Krustpils kultūras namam,
Jēkabpils Tautas namam,
Jēkabpils pilsētas bibliotēkai,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības kolektīvam- īpaši Vienas pieturas aģentūrai, Saimnieciskajai un Sabiedrisko attiecību nodaļām,
Jēkabpils Vēstures muzejam, 
Jēkabpils pašvaldības policijai,
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirknim,
SIA “Jēkabpils ūdens”,
SIA “Jēkabpils autobusu parks”,
SIA “Jēkabpils pakalpojumi”.

Paldies par radošām un sportiskām aktivitātēm pilsētas svētkos:
Jēkabpils NVO Resursu centram,
Jēkabpils jauniešu domei,
Jauniešu klubam  "13. pirmdiena",
Aleksandram Andronovam  IMPULSS FITNESS pārstāvim,
Jēkabpils Bērnu un Jauniešu centram,
Aivim Ivbulim ar Crossfit komandu,
Zemessardzes 56. nodrošinājuma bataljonam,
Latgales Retro Auto Moto klubam,
Motoklubam MC “Brīvības Gari”,
Moto entuziastiem Artūram Isakovam un Krišjānim Galiņam,
Jēkabpils sporta centram,
Jēkabpils sporta skolas direktoram Edgaram Lambam,
Jēkabpils Tautas teātrim,
DJ “Serotone”, DJ “Den Fractal”,
Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolai
Jēkabpils mākslas skolai
ButaForija – pasaku karaļvalstij
SIA “Lāčplēši” - par pilsētas svētku bānīša nodrošināšanu
VK “Jēkabpils Lūši”
Biedrībai “Jēkabpils mantojums”
Nodibinājumam “Kvalitatīva mūžizglītība un veselīga dzīvildze”
Mazākumtautību kultūras biedrībām:
-    poļu kultūras biedrībai “Rodacy”,
-    krievu kultūras biedrībai “Rodņik”, 
-    baltkrievu biedrībai “Spatkane”, 
-    ukraiņu biedrībai “Javir”.
Mūzikas grupām:
-    Muzikālajai grupai “Viena nakts”- Ilze Savicka, Ieva Savicka, Sandra Bērziņa, Rolands Rubiķis, Elīza Rēķe, Māŗcis Ošiņš, Dace Bērziņa,
-     “Ilūzija”,
-    “Starpbrīdis“,
-    Ē.Gruzniņš,
-    Laura un grupa Brāļadēli
Deju grupām:
-    Liberta
-    Inter
-    Inda
Paldies par atbalstu: 
TC “Sēlija”
Citadele Banka
Apdrošināšanas kompānija "Gjensidige"
SIA "AJV grupa"
SIA “Zemzarīši”
Jēkabpils Agrobiznesa koledžai
Bērnu attīstības centram “Palla”
Radošajai apvienībai “Pasaku nams”
Deju studijai “XDS”
Apdrošināšanas sabiedrībai “Balta”
Ziedu salonam “Mimoza”
Miss Dimanta foto – Guntim Līberam

Paldies Jēkabpils Romas katoļu baznīcas draudzei un priesterim Viktoram Siļčonokam, pareizticīgo, katoļu, luterāņu draudžu mācītājiem par pilsētas svētku rīta ekumēnisko dievkalpojumu

Paldies par atbalstu vairāk nekā 20 brīvprātīgajiem jauniešiem un citiem sadarbības partneriem.

Paldies krāšņajiem pilsētas svētku gājiena dalībniekiem – kopskaitā vairāk kā 40 uzņēmumiem, organizācijām un kolektīviem.

Pateicos ikvienam, kas pielika roku, lai svētki izdotos!

Šogad, Jūs, jēkabpilieši, esat pelnījuši lielu pateicību par to, ka visu svētku garumā vēlreiz pierādījāt to, ka Jēkabpils ir laimīga pilsēta - ar priecīgiem un gaišiem cilvēkiem. Paldies ikvienam no Jums par skaistajām un pozitīvajām emocijām, kas mūs visus iedvesmos un dos spēku turpmākajam darbam!

Kopā mēs spējam vairāk! Par laimīgu Jēkabpili! 

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs
Raivis Ragainis