Pašvaldības nedēļas plāns 25.06.-01.07.

Pašvaldības nedēļas plāns 25.06.-01.07.

26.jūnijā
Domes priekšsēdētāja vietniece sociālos jautājumos Līga Kļaviņa Rīgā piedalīsies Latvijas Pašvaldību savienība un Eiropas platformas vietējo un reģionālo pašvaldību attīstībai („PLATFORMA”) rīkotajā konferencē “Inovatīva decentralizēta sadarbība Austrumu partnerībai”. Tās pirmajā daļā būs iespēja iepazīties ar Eiropas Vietējo un reģionālo pašvaldību padomes (CEMR) veiktā pētījuma par decentralizāciju un administratīvajām reformām Austrumu partnerības valstīs secinājumiem - īstenoto pēdējos trīs gados un plānoto nākamajos. Konferences otrajā daļā paredzētas  diskusijas par finansējuma iespējām nākamajā daudzgadu finanšu ietvarā 2021. – 2027. gadam. Konferencē piedalīsies pārstāvji no Eiropas Komisijas, Austrumu partnerības un Eiropas Savienības dalībvalstīm;

plkst. 11:00 Mežaparkā notiks koptreniņi „Kustību prieks” sporta speciālista vadībā (Senioriem);

plkst. 18:00 Mežaparkā notiks koptreniņi „Kustību prieks” sporta speciālista vadībā (Tautas sports).

No 26.-29.jūnijam
plkst.22.30 Kino Placī, Jēkabpils Tautas nama iekšpagalmā, gaidot XXVI Vispārējos Dziesmu un XVI Deju svētkus, tiks demonstrēta dokumentālā filma “Dziesmuvara” - stāsts par mums pašiem un par Dziesmu un deju svētku tradīcijas attīstību vairāk nekā simts gadu garumā.
Filmu seansi:
26.06. plkst. 22.30
27.06. plkst. 22.30
28.06. plkst. 22.30
29.06. plkst. 22.30

Sveicot ikvienu Latvijas Simtgades Dziesmu svētkos, pasākums bez ieejas maksas!

28.jūnijā
plkst. 10.00 Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120, notiks Finanšu komitejas sēde;

plkst. 11:00 Mežaparkā notiks koptreniņi „Kustību prieks” sporta speciālista vadībā (Senioriem);

plkst. 18:00 Mežaparkā notiks koptreniņi „Kustību prieks” sporta speciālista vadībā (Tautas sports).

29.jūnijā
plkst.15.00 Jēkabpils Tautas nama  Baltajā zālē notiks Ielu komiteju pārstāvju sanāksme;

plkst.16.00 Jēkabpils Tautas nama Lielajā zāle notiks Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 1. līmeņa prof. augst. izglītības studiju programmu absolventu izlaidums.  

No 30.jūnija līdz 8.jūlijam
Rīgā norisināsies Vispārējie latviešu Dziesmu un deju svētki. No Jēkabpils pilsētas svētkos piedalīsies gandrīz 500 dalībnieki. Svētkos pilsētu pārstāvēs šādi amatierkolektīvi: 
kori: Krustpils Kultūras nama jauktais koris "Noskaņa”, Krustpils kultūras nama senioru jauktais koris  "Atvasara", Jēkabpils Tautas nama sieviešu koris "Unda", Jēkabpils Valsts ģimnāzijas jauniešu koris "Ritums";

deju kolektīvi: Krustpils kultūras nama senioru deju kolektīvs “Krustpilietis”, Krustpils kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kreicburga”, Krustpils kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “Delveri”, Jēkabpils Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Sadancis”, Jēkabpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra jauniešu deju kolektīvs “Delverēni”, Jēkabpils pilsētas Valsts ģimnāzijas jauniešu deju kolektīvs “Kauranieši”;

mazākumtautību kolektīvi: Jēkabpils Poļu biedrības “Rodacy” folkloras kopa “Zgoda”, Jēkabpils baltkrievu biedrības “Spatkanne” ansamblis “Zaviruha”, Krustpils kultūras nama krievu vokālais ansamblis "Bariņa", Poļu biedrības “Rodacy” deju kopa “Rosa”, Jēkabpils krievu biedrības “Rodņik” deju kolektīvs, Ukraiņu kultūrizglītojošās biedrības ansamblis “Javir”; 

pūtēju orķestri: Jēkabpils Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris "Vitamīns" un Krustpils kultūras nama pūtēju orķestris "Krustpils”, kā arī Krustpils kultūras nama folkloras kopa "Rati" un Jēkabpils Tautas nama tautas mūzikas kapela “Kreicburgas ziķeri”.  Jēkabpils kolektīvi Dziesmu un deju svētku laikā mitināsies Rīgas 60.vidusskolā.

1.jūlijā
no plkst. 14:00– 21:30 Rīgā notiks svētku dalībnieku gājiens. Gājiena norises vieta: Brīvības piemineklis – Brīvības iela – Stabu iela. Gājienā piedalīsies arī Jēkabpils pilsētas domes vadība, kā arī visi kolektīvi, kuri pārstāv Jēkabpili svētkos.

Citi pasākumi:

Jēkabpils Vēstures muzeja aktualitātes

Līdz 30. jūnijam Krustpils pils Marmora zālē skatāma gleznu izstāde “Iespaidu varā”, autore Sanda Mālniece. Izstāde norisinās izstāžu cikla “Radīts pie Daugavas” ietvaros. Ieejas maksa: 0.30 / 0.50 eiro.

Līdz 31. augustam noris vasaras akcija “Apceļo Latvijas muzejus”. Akcijā piedalās visi Latvijas muzeji, arī Jēkabpils Vēstures muzeja Brīvdabas nodaļa "Sēļu sēta" un Krustpils pils. Ieejas maksa Krustpils pilī - 1.50 / 2.00 eiro, Sēļu sētā - 1.00 / 1.50 eiro.

Līdz 16. septembrim Baltijas pilīs un muižās norisinās apceļošanas akcija “Apmeklēsim Baltijas muižas – svinēsim kopā”. Ceļotājus gaidīs vairāk kā 130 pilīs un muižās. Ieejas maksa Krustpils pilī - 1.50 / 2.00 eiro.

Līdz 31. oktobrim Krustpils pils Vārtu tornī tiks eksponēta Latvijas Tekstilmākslas asociācijas tekstilmākslas izstāde “Sakņu sistēma”. Ieejas maksa – 0.80 / 1.00 eiro.

Līdz 31. decembrim Krustpils pils Izstāžu zālē apskatāma Latvijas simtgadei veltīta izstāde “100 iemesli lepoties ar Jēkabpili”. Ieejas maksa - 0.30 / 0.50 eiro.

NVO aktualitātes no 25.jūnija līdz 1. jūlijam

Norisinās pieteikums OTRAJAM semināram par Sociālo uzņēmējdarbību, kas notiks 4.jūlijā plkst.11.00 Jaunajā ielā 39i, Jēkabpilī. Semināru vada un saturu nodrošina Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas eksperte Madara Ūlande. Piedalās finanšu institūcijas ALTUM konsultants E.Mekšs (pieteikuma aizpildīšana finansējuma saņemšanai). Pieteikšanās uz semināru 29449622 vai e-pastā nvoresursi@inbox.lv 

Pirmdien, 25.jūnijā, 
plkst.11.00 "Jēkabpils NVO resursu centrs" SR Dienas centrā "Kopā būt" nūjošanas nodarbība. 
no plkst.14.00 "Jēkabpils NVO resursu centrs" SR Dienas centrā "Kopā būt" Jaunajā ielā 39i, Jēkabpilī: individuālās nodarbības datorlietošanā (pieraksts).
plkst.17.30 biedrības "Jēkabpils NVO resursu centrs" SR Dienas centrā "Kopā būt" Jaunajā ielā 39i, Jēkabpilī notiks angļu valodas nodarbība GRUPAI AR PRIEKŠZINĀŠANĀM Dienas centrā, vada Erasmus+ brīvprātīgie​​​​​. Papildus info, rakstot nvoresursi@inbox.lv vai zvanot 29449622.

Trešdien, 27.jūnijā,
plkst.10.00 "Jēkabpils NVO resursu centrs" SR Dienas centrā "Kopā būt" Jaunajā ielā 39i, Jēkabpilī, senioriem notiks iknedēļas angļu sarunvalodas nodarbības kopā ar Latvijas brīvprātīgajiem jauniešiem. 
plkst.14.00 turpat Dienas centrā latviešu valodas nodarbība mazākumtautību senioriem.
PLKST.16.00 NVO INFORMATĪVĀ DIENA. Tajā piedalīsies Jēkabpils pilsētas pašvaldības priekšsēdētāja vietniece sociālos jautājumos Līga Kļaviņa, deputāts, jaunievēlētais Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs Aivars Kraps, Kultūras pārvaldes vadītāja Inta Ūbele. Tēmas - pilsētas svētki (norise, ierosinājumi, pilnveidošana), kultūras darba specifika un nianses Jēkabpils pilsētā; domes deputātu darbs; A.Krapa ieceres, uzsākot komitejas vadību, viņa pārstāvētās partijas idejas un to realizēšana Jēkabpils pilsētas pašvaldības darbībā. 

Ceturtdien, 28.jūnijā
plkst.10.00 biedrība "JPA "Sasaiste"" organizē tautas dziesmu dziedāšanu Jaunajā ielā 39i, Jēkabpilī, zālē. 
poļu biedrības "Rodacy" pārstāvji dosies uz Daugavpili, lai tiktos ar Polijas prezidentu.

Piektdien, 29.jūnijā 
plkst.11.00 "Jēkabpils NVO resursu centrs" SR Dienas centrā "Kopā būt" Jaunajā ielā 39i, Jēkabpilī, senioriem prāta spēles.
plkst.14.00 Dienas centrā "Kopā būt" individuāla nodarbība senioriem datorlietošanā (pieraksts).

TURPINĀS NVO iniciatīva "100 minūtes brīvprātības savai pilsētai/novadam", vairāk info: http://jekabpilsnvo.lv/2018/05/starte-brivpratiga-darba-iniciativa-100-minutes-brivpratibas-savai-pilsetai-novadam/ 

Agita Pleiko
Jēkabpils NVO resursu centrs, NVO eksperts, mob.t.29449622 Vairāk Jēkabpils Nevalstisko organizāciju aktualitātēm: www.jekabpilsnvo.lv

Par citiem plānotajiem pasākumiem kultūrā un sporta vairāk lasiet :

Jēkabpils Kultūras pārvaldes mājas lapā: www.jkp.lv
Jēkabpils Sporta centrs mājas lapā: www.jekabpilssc.lv;
Jēkabpils Vēstures muzeja mājas lapā: www.jekabpilsmuzejs.lv.

Informāciju apkopojusi un sagatavojusi:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa