Dome piešķir finansējumu Jēkabpils Svētā Gara vīriešu klosterim un Jēkabpils Romas katoļu baznīcai

Dome piešķir finansējumu Jēkabpils Svētā Gara vīriešu klosterim un Jēkabpils Romas katoļu baznīcai

21.jūnija Jēkabpils pilsētas domes sēdē deputāti apstiprināja  finansējuma piešķiršanu Latvijas Pareizticīgās baznīcas Jēkabpils Svētā Gara vīriešu klosterim 10 000,00 euro apmērā, uzsākto dievnama un tā apkārtnes atjaunošanas darbu turpināšanai. Vēl Jēkabpils pilsētas dome piešķīra 10 000,00 euro Jēkabpils Romas katoļu draudzei ieejas fasādes un torņa vienkāršotam fasādes atjaunošanas projektam. Atgādināsim, ka Jēkabpils pilsētas dome līdz 5 .jūnijam bija izsludinājusi konkursu par kultūrvēsturisko objektu saglabāšanu. Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 30.maijā saņemts Latvijas Pareizticīgās baznīcas Jēkabpils Svētā Gara vīriešu klostera pieteikums konkursam “Kultūrvēsturisko objektu saglabāšana”. Savukārt 5.jūnijā saņemts Jēkabpils Romas katoļu draudzes pieteikums konkursam. Abi pieteikumi izskatīti un izvērtēti kultūrvēsturisko objektu saglabāšanas vērtēšanas komisijā. Izskatot pieteikumu, komisija secināja, ka abi pieteikumi atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, tādēļ tika virzīts tālāk apstiprināšanai uz domes sēdi, kur tika pieņemts arī galīgais lēmums par atbalstu.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa