OTRAIS seminārs “Sociālā uzņēmējdarbība: iespēja pozitīvu pārmaiņu radīšanai”

OTRAIS seminārs “Sociālā uzņēmējdarbība: iespēja pozitīvu pārmaiņu radīšanai”

Jau 4. jūlijā, pulksten 11.00, Jēkabpilī, Jaunajā ielā 39i, biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” SR Dienas centra “Kopā būt” zālē notiks otrais, noslēdzošais seminārs par tēmu “Sociālā uzņēmējdarbība: iespēja pozitīvu pārmaiņu radīšanai”.  Seminārā pirmajā daļā biedrības “Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija” eksperte Madara Ūlande pēc ievada tēmā sniegs padziļinātu ieskatu – kā uzsākt sociālo uzņēmējdarbību un atgādinās – kāpēc par šo uzņēmējdarbības veidu būtu vērts izšķirties. Semināra turpinājumā valsts attīstības finanšu institūcijas “ALTUM” Jēkabpils reģionālā centra konsultants Edgars Mekšs informēs par finanšu atbalsta pieteikuma veidlapas aizpildīšanu un citiem saistītajiem jautājumiem. Pēc semināra informatīvas daļas pieejamas individuālas konsultācijas.
Semināram vēlama pieteikšanās, zvanot: tālr. – 29449622 vai rakstot: nvoresursi@inbox.lv .

Informācijai:

*Madara Ūlande ir Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vadītāja un Latvijas Simtgades Radošās Padomes locekle ar vairāk kā 12 gadus ilgu pieredzi pilsoniskās sabiedrības un sociālā aktīvisma projektu un organizāciju vadībā. Absolvējusi Latvijas Universitāti, kur ieguvusi maģistra grādu jurisprudencē. Darba pienākumi LSUA ietver organizācijas administratīvo, finanšu un satura vadība; biedru piesaisti, sadarbību ar lēmumu pieņēmējiem un rīcībpolitikas veidotājiem veidošanu, līdzdalību Saeimas darba grupā, izstrādājot Sociālā uzņēmuma likumu, komunikāciju ar sabiedrību un medijiem, informatīvu pasākumu rīkošana, vietnes www.socialauznemejdarbiba.lv uzturēšana un papildināšana.Pasākumu, diskusiju, lekciju un radošo darbnīcu par sociālo uzņēmējdarbību sagatavošana,vadīšana,moderēšana. Starptautisko sociālās inovācijas konkursu European Commsion Social Innoation Competition 2017 un EIB Social Innovation Tournament 2017 žūriju locekle.