Par karoga pacelšanu 1.jūlijā

Par karoga pacelšanu 1.jūlijā

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis š.g. 27.jūnijā izdevis rīkojumu par karoga pacelšanu. Rīkojumā teikts, ka pamatojoties uz Latvijas valsts karoga likuma 7.panta ceturto daļu un sakarā ar XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un deju svētkiem, kuri notiks no 2018.gada 30.jūnija līdz 2018.gada 9.jūlijam un ņemot vērā, ka Rīgā notiks nozīmīgi svētku atklāšanas pasākumi, tajā skaitā arī vērienīgs Dziesmu un deju svētku dalībnieku gājiens, noteikts š.g. 1.jūlijā pacelt Latvijas valsts karogu Jēkabpilī  pie publisko personu ēkām, privāto tiesību juridisko personu un personu apvienību ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām.