Zemgales ielas atjaunošanai ņems aizņēmumu

Zemgales ielas atjaunošanai ņems aizņēmumu

21.jūnija Jēkabpils pilsētas domes sēdē deputāti apstiprināja lēmumprojektu, ņemt aizņēmumu Valsts kasē 151 240,00 euro apmērā. Aizņēmuma mērķis – investīciju projekta “Zemgales ielas atjaunošana, Jēkabpilī” īstenošanai.  Aizņēmumu ņemt ar atmaksas termiņu 10 gadi un aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu. Pašvaldība šogad-2018.gadā plāno īstenot investīciju projektu „Zemgales ielas atjaunošana, Jēkabpilī”, atbilstoši Attīstības programmas 3.prioritātes Investīciju plāna projektam “Pilsētas ielu tīkla paplašināšana, esošo rekonstrukcija, t.sk. seguma maiņa”.  Finansējums projekta īstenošanai plānots Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2018. gada budžetā. Projekta finansēšanas avoti: pašvaldības līdzfinansējums – 50 413,00 euro un aizņēmums no Valsts kases 151 240,00 euro.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa