Latvijas e-indeksa mērījumos Jēkabpils pilsētai otrais labākais rezultāts starp republikas nozīmes pilsētām

Latvijas e-indeksa mērījumos Jēkabpils pilsētai otrais labākais rezultāts starp republikas nozīmes pilsētām

Pagājušā gada interneta vides dati apkopoti Latvijas pašvaldību e-indeksa mērījumos. Jēkabpils pašvaldība uzrādījusi augstu sniegumu, uzrādot otro augstāko rezultātu starp republikas pilsētām. 
Divos e-indeksa mērījumu faktoros – pašvaldības interneta resursu popularitāte un e-vides infrastruktūra – Jēkabpils pilsēta ierindojusies 1.vietā. Kā īpaši uzteicama ir Jēkabpilī pilnveidotā informācijas nodošana medijiem, izmantojot pašvaldības mājaslapu www.jekabpils.lv. 

E-indeksa mērījumā tiek analizēts visu Latvijas pašvaldību digitālais sniegums. Mērījums notiek jau trešo reizi, un tajā piedalās visas 119 Latvijas pašvaldības. Pašvaldībām piešķirts vērtējums, analizējot četrus faktorus – e-vides infrastruktūru, interneta resursu popularitāti un cilvēku prasmes, e-pārvaldi, kā arī informācijas un datu drošību. Kopumā vērtēts 141 ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām saistīts indikators.

Informāciju sagatavoja 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa