Pašvaldības nedēļas plāns 02.07.-08.07.

Pašvaldības nedēļas plāns 02.07.-08.07.

No 3.-6.jūlijam
plkst. 22.30 Kino Placī, Jēkabpils Tautas nama iekšpagalmā, tiks demonstrēta dokumentālā filma “Brīnišķīgie lūzeri. Cita pasaule”. Tā atklāj neredzamo pusi riteņbraukšanas sacensībās “Giro d’Italia” – vienā no lielākajām un grūtākajām velosportistu cīņas arēnām. Neskatoties uz velosporta popularitāti, tikai nedaudzi zina par sacensību sarežģīto, hierarhisko struktūru, kas paģēr beznosacījuma pakļaušanos un pašuzupurēšanos. Filmas centrā ir “gregari” - profesionālās riteņbraukšanas mūki, kuri izlauž ceļu, piegādā biedriem ūdeni un jau startējot ir nolemti zaudēt.

Šonedēļ,  līdz 8.jūlijam
Rīgā norisinās Vispārējie latviešu Dziesmu un deju svētki. No Jēkabpils pilsētas svētkos piedalās gandrīz 500 dalībnieki. Svētkos pilsētu pārstāv šādi amatierkolektīvi:
kori: Krustpils Kultūras nama jauktais koris "Noskaņa”, Krustpils kultūras nama senioru jauktais koris  "Atvasara", Jēkabpils Tautas nama sieviešu koris "Unda", Jēkabpils Valsts ģimnāzijas jauniešu koris "Ritums";

deju kolektīvi: Krustpils kultūras nama senioru deju kolektīvs “Krustpilietis”, Krustpils kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kreicburga”, Krustpils kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “Delveri”, Jēkabpils Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Sadancis”, Jēkabpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra jauniešu deju kolektīvs “Delverēni”, Jēkabpils pilsētas Valsts ģimnāzijas jauniešu deju kolektīvs “Kauranieši”;

mazākumtautību kolektīvi: Jēkabpils Poļu biedrības “Rodacy” folkloras kopa “Zgoda”, Jēkabpils baltkrievu biedrības “Spatkanne” ansamblis “Zaviruha”, Krustpils kultūras nama krievu vokālais ansamblis "Bariņa", Poļu biedrības “Rodacy” deju kopa “Rosa”, Jēkabpils krievu biedrības “Rodņik” deju kolektīvs, Ukraiņu kultūrizglītojošās biedrības ansamblis “Javir”;

pūtēju orķestri: Jēkabpils Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris "Vitamīns" un Krustpils kultūras nama pūtēju orķestris "Krustpils”, kā arī Krustpils kultūras nama folkloras kopa "Rati" un Jēkabpils Tautas nama tautas mūzikas kapela “Kreicburgas ziķeri”.  Jēkabpils kolektīvi Dziesmu un deju svētku laikā mitinās  Rīgas 60.vidusskolā.

5. jūlijā
plkst. 18:00 Krustpils pils Marmora zālē norisināsies mākslinieces Jolantas Ābeles gleznu izstādes “Vērtīgie ingredienti” atklāšana. Ieeja atklāšanas pasākumā bez maksas. Izstāde būs aplūkojama no 5. jūlija līdz 31. augustam. Izstādēs un radošos mākslas projektos māksliniece piedalās no 1987. gada, eksponētas arī vairākas personālizstādes.  

6. jūlijā
plkst.10:00 Jēkabpils pilsētas pašvaldības domes sanāksmju zālē notiks  Erasmus+ projekta vācu jauniešu prezentācija par SIA “Jēkabpils pakalpojumi” darbības sfērām- “Mūsu pilsētas- tīras un zaļas- ”. Jauniešu prezentāciju uzklausīs un diskusijā piedalīsies Jēkabpils pilsētas domes deputāts, attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs Aivars Kraps, pašvaldības izpilddirektors Guntars Gogulis, SIA “Jēkabpils pakalpojumi” valdes priekšsēdētājs Jānis Hauka, kā arī Jēkabpils NVO resursu centra pārstāvji. Projekta prezentācija notiks angļu valodā;

Jēkabpils pilsētas bibliotēkā notiks Jauno grāmatu diena.

Citi pasākumi:

Jēkabpils Vēstures muzeja aktualitātes

Līdz 31. augustam noris vasaras akcija “Apceļo Latvijas muzejus”. Akcijā piedalās visi Latvijas muzeji, arī Jēkabpils Vēstures muzeja Brīvdabas nodaļa "Sēļu sēta" un Krustpils pils. Ieejas maksa Krustpils pilī - 1.50 / 2.00 eiro, Sēļu sētā - 1.00 / 1.50 eiro.

Līdz 16. septembrim Baltijas pilīs un muižās norisinās apceļošanas akcija “Apmeklēsim Baltijas muižas – svinēsim kopā”. Ceļotājus gaidīs vairāk kā 130 pilīs un muižās. Ieejas maksa Krustpils pilī - 1.50 / 2.00 eiro.

Līdz 31. oktobrim Krustpils pils Vārtu tornī tiks eksponēta Latvijas Tekstilmākslas asociācijas tekstilmākslas izstāde “Sakņu sistēma”. Ieejas maksa – 0.80 / 1.00 eiro.

Līdz 31. decembrim Krustpils pils Izstāžu zālē apskatāma Latvijas simtgadei veltīta izstāde “100 iemesli lepoties ar Jēkabpili”. Ieejas maksa - 0.30 / 0.50 eiro.

NVO aktualitātes no 2.līdz 8.jūlijam

Poļu biedrības "Rodacy" folkloras kopa “Zgoda”, baltkrievu biedrības "Spatkanne" ansamblis “Zaviruha”, Jēkabpils krievu biedrības “Rodņik” deju kolektīvs, Ukraiņu kultūrizglītojošās biedrības ansamblis “Javir” kā mazākumtautību biedrību pārstāvji dosies uz Dziesmu un deju svētkiem Rīgā. 

Pirmdien, 2.jūlijā, 
plkst.11.00 nūjošanas nodarbība senioriem. Nodarbībām pirms un pēc nūjošanas pulcējas "Jēkabpils NVO resursu centra" SR Dienas centrā "Kopā būt". Nodarbībās iesildošos vingrinājumus veic un asistē Eiropas brīvprātīgā darba projekta dalībniece Ani (Armēnija).
no plkst.14.00 "Jēkabpils NVO resursu centrs" SR Dienas centrā "Kopā būt" Jaunajā ielā 39i, Jēkabpilī: individuālās nodarbības datorlietošanā (pieraksts).

Otrdien, 3.jūlijā,
plkst.17.30 notiks angļu valodas nodarbības grupai AR PRIEKŠZINĀŠANĀM. Vada Eiropas brīvprātīgā darba projekta dalībniece Ani (Armēnija). Nodarbības notiek "Jēkabpils NVO resursu centrs" SR Dienas centrā "Kopā būt", nodarbību telpā.

Trešdien, 4.jūlijā,
plkst.11.00 "Jēkabpils NVO resursu centrs" SR Dienas centrā "Kopā būt" Jaunajā ielā 39i, Jēkabpilī, notiks seminārs par Sociālo uzņēmējdarbību. Semināru vada un saturu nodrošina Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas eksperte Madara Ūlande. Piedalās finanšu institūcijas ALTUM konsultants E.Mekšs (pieteikuma aizpildīšana finansējuma saņemšanai). Pieteikšanās uz semināru 29449622 vai e-pastā nvoresursi@inbox.lv 

plkst.10.00 turpat Dienas centrā nodarbību telpā senioriem notiks iknedēļas angļu sarunvalodas nodarbības, vadību pārņem Eiropas brīvprātīgā darba jauniete Ani no Armēnijas. 
plkst.14.00 turpat Dienas centrā latviešu valodas nodarbība mazākumtautību senioriem.

Ceturtdien, 5.jūlijā
plkst.10.00 biedrība "JPA "Sasaiste"" organizē tautas dziesmu dziedāšanu Jaunajā ielā 39i, Jēkabpilī, zālē vai nodarbību telpā. 
plkst. 11.00 "Jēkabpils NVO resursu centrs" SR Dienas centrā "Kopā būt" notiks TAMBORĒŠANAS nodarbība. 
plkst.12.00 ukraiņu biedrībā "Javir" Brīvības ielā 199A, notiks radošā darbnīca ukraiņu vainagu darināšanā. Piedalās pārstāvji no SanktPēterburgas un Ukrainas. 

Piektdien, 6.jūlijā 

plkst.10.00 biedrības "Jēkabpils NVO resursu centrs" pārstāvji piedalīsies vācu jauniešu prezentācijā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā par Jēkabpils pilsētsaimniecības izpēti; 
plkst.11.00 "Jēkabpils NVO resursu centrs" SR Dienas centrā "Kopā būt" Jaunajā ielā 39i, Jēkabpilī, senioriem prāta spēles;
plkst.14.00 Dienas centrā "Kopā būt" individuāla nodarbība senioriem datorlietošanā (pieraksts).

TURPINĀS NVO iniciatīva "100 minūtes brīvprātības savai pilsētai/novadam", vairāk info: http://jekabpilsnvo.lv/2018/05/starte-brivpratiga-darba-iniciativa-100-minutes-brivpratibas-savai-pilsetai-novadam/ 

Agita Pleiko
Jēkabpils NVO resursu centrs, NVO eksperts
Vairāk par Jēkabpils Nevalstisko organizāciju aktualitātēm: www.jekabpilsnvo.lv

Par citiem plānotajiem pasākumiem kultūrā un sporta vairāk lasiet :
Jēkabpils Kultūras pārvaldes mājas lapā: www.jkp.lv;
Jēkabpils Sporta centrs mājas lapā: www.jekabpilssc.lv;
Jēkabpils Vēstures muzeja mājas lapā: www.jekabpilsmuzejs.lv.

Informāciju apkopojusi un sagatavojusi:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa