Aicinājums pieteikties diennakts nometnei sociālā riska grupu bērniem “Esi aktīvs! Esi pozitīvs!”

Aicinājums pieteikties diennakts nometnei sociālā riska grupu bērniem “Esi aktīvs! Esi pozitīvs!”

Arī šogad Jēkabpils bērniem projektā „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” (projekta identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049) tiek organizētas nometnes par veselīgu dzīvesveidu, kuras vada SIA “TAVA nometne” nometņu vadītāja Zanda Lamba ar 10 gadu pieredzi bērnu nometņu vadīšanā. Nometņu darba organizēšanā un nodarbību vadīšanā piedalās arī divas pieredzējušas nometņu pedagoģes.

No 4.jūnija līdz 8.jūnijam notika Veselīga dzīvesveida dienas nometne pirmsskolas vecuma bērniem, kurā piedalījās 20 Jēkabpils pilsētā deklarēti bērni vecumā no 5 līdz 6 gadiem. Nometnē tika organizētas dažādas radošās darbnīcas, tematiskās pēcpusdienas par veselīgu dzīvesveidu, kā arī dažādas sporta aktivitātes: vingrošana, peldēšana peldbaseinā, stafetes, spēles un rotaļas. Nometne notika Bērnu attīstības un atpūtas centrā PALLA (Auseklīša iela 4, Jēkabpils).

No 2018.gada 19.augusta līdz 2018.gada 25. augustam tiks organizēta Veselīga dzīvesveida diennakts nometne sociālā riska grupu bērniem vecumā no 13 – 16 gadiem “Esi aktīvs! Esi pozitīvs!”.

Diennakts nometnes mērķis: radīt priekšstatu bērniem par aktīva un veselīga dzīvesveida priekšnoteikumiem, kā arī sekmēt bērnu vispusīgas personības veidošanos. Nometnē tiks organizētas radošās darbnīcas un tematiskās pēcpusdienas par veselīgu dzīvesveidu, kā arī dažādas sporta aktivitātes un rotaļas. Nometnes vieta – atpūtas komplekss Mežezers (Pļaviņu novads).

Dalība nometnē ir bez maksas.

Pieteikšanās un sīkāka informācija: Zanda Lamba, nometnes vadītāja, tālr. Nr. 27771154, e-pasts: tavanometne@gmail.com

Vairāk par projekta pasākumiem skat. www.jekabpils.lv  sadaļā Sabiedrība – Veselība – Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi.

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049  "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Informāciju sagatavoja Žanete Tiltiņa, Veselības veicināšanas koordinētāja Jēkabpils pilsētas pašvaldībā