Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centrā noslēdzies latviešu valodas apguves projekts

Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centrā noslēdzies latviešu valodas apguves projekts

Ar sekmīgu valsts valodas prasmes pārbaudi 20.jūnijā Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centrā noslēdzās Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītais Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Latviešu valodas apguve pieaugušajiem” divu gadu projekts  “Latviešu valodas kursi Jēkabpils pilsētas un apkārtējo novadu: Krustpils, Jēkabpils, Salas, Aknīstes, Viesītes un Pļaviņu pilsētas iedzīvotājiem”, projekta identifikācijas Nr. 2017.LV/LV/17/11.  Projekta īstenošanas periods –  2017.gada 28.marts līdz šī gada 31.jūlijam. Projekta mērķis: apgūt un pilnveidot latviešu valodas prasmes, paaugstinot to par vienu līmeni līdz augstākā līmeņa 1. pakāpei (C1): Jēkabpils pilsētā, Jēkabpils novadā, Krustpils novadā, Aknīstes novadā, Viesītes novadā, Salas novadā, Pļaviņu pilsētā dzīvojošajiem mazākumtautību iedzīvotājiem un nepilsoņiem, lai veicinātu latviešu valodas vides paplašināšanos, iedzīvotāju sekmīgu iekļaušanos sabiedriskajā un kultūras dzīvē un veiksmīgi konkurētu darba tirgū.

Projektā realizēto aktivitāšu rezultātā, zinošu un pieredzējušu pedagogu Astras Bisenieces, Vinetas Mežaraupes, Zeltītes Svikšas, Silvijas Avišānes, Ritas Maļikas  un Silgas Stučkas vadībā, 90 iedzīvotājiem, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda, kuri nav bezdarbnieki, darba meklētāji vai skolēni, tika nodrošināta iespēja apgūt, pilnveidot vai paaugstināt savas latviešu valodas prasmes vismaz par vienu valodas prasmes pakāpi. Mācības notika grupās, ņemot vērā zināšanu līmeņus – A1, A2, B1, B2, C1. Visas projekta aktivitātes - mācību kursi, mācību materiāli, valsts valodas prasmes pārbaude bija bezmaksas.
 
Informāciju sagatavoja:
Inga Grīnberga
izglītības darba speciāliste, projekta asistente
Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centrs