Notiks Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrības „DOMUS” informatīvais seminārs

Notiks Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrības „DOMUS” informatīvais seminārs

2018.gada 25.jūlijā plkst. 15.00 Brīvības ielā 157, Jēkabpilī Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība „DOMUS” organizēs informatīvu semināru audžuģimenēm un citiem interesentiem par izmaiņām normatīvā regulējumā attiecībā uz audžuģimenēm, krīzes un specializētām audžuģimenēm, kā arī par citiem ar ārpusģimenes aprūpi saistītajiem jautājumiem.

Aicināti visi interesenti.

Tālrunis uzziņām 29256484

Informāciju sagatavoja:
Lidija Jansone
Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrības „DOMUS”  valdes priekšsēdētāja