Jēkabpils pilsētas pašvaldība ņems aizņēmumus vairākiem projektiem

Jēkabpils pilsētas pašvaldība ņems aizņēmumus vairākiem projektiem

19.jūlijā Jēkabpils pilsētas domes sēdē lēma ņemt aizņēmums vairākiem projektiem.

Pilsētas domes deputāti apstiprināja lēmumu ņemt vidēja termiņa aizņēmumu Valsts kasē  1 949 211,00 euro apmērā ar Valsts kases noteikto gada aktuālo procentu likmi projekta “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” īstenošanai. Aizņēmumu ņems ar atmaksas termiņu 30 gadi un garantēts ar pašvaldības budžetu. Aizņēmumu izņems vidējā termiņā sekojošās daļās:

2018.gadā 909 089,00 euro, sākot ar 2018.gada augustu;
2019.gadā – 956 685,00 euro, sākot ar 2019.gada janvāri;
2020.gadā –  83 437,00 euro, sākot ar 2020.gada janvāri;

Uz doto brīdi projekta īstenošana ir uzsākta, bet nav veikti iepirkumi par Jēkabpils Vēstures muzeja pastāvīgās ekspozīcijas izveidi un aprīkojuma un iekārtu iegādi Krustpils pilī,  to plānots izdarīt līdz 2019.gada beigām. Pēc iepirkumu veikšanas to līdzfinansēšanai būs nepieciešams precizēt aizņēmuma apmēru atbilstoši iepirkuma rezultātiem.
Projekta īstenošana plānota no 2018.gada 06.aprīļa līdz 2020.gada 05.aprīlim.

Domes sēdē apstiprināts lēmums ņemt aizņēmumu Valsts kasē līdz 95 953,00 euro apmērā ar Valsts kases noteikto gada aktuālo procentu likmi ar mērķi pašvaldības investīciju projektu “Būvprojektu izstrāde objektiem “Rīgas ielas posma no Daugavpils ielas līdz pilsētas robežai atjaunošana”, “Aldaunas ielas atjaunošana” un “Palejas ielas pārbūve”, Jēkabpilī” īstenošanai.  Aizņēmumu ņems ar atmaksas termiņu 5 gadi un atmaksu garantēs ar pašvaldības budžetu.

Tāpat pašvaldība ņems aizņēmumu Valsts kasē līdz 110 000,00 euro apmērā ar Valsts kases noteikto gada aktuālo procentu likmi ar mērķi pašvaldības investīciju projekta īstenošanai “Būvprojektu izstrāde objektos “Ķieģeļu ielas posma no Zīlānu ielas pārbūve, Jēkabpilī”, “Ražošanas ēkas jaunbūve uzņēmējdarbības attīstībai Ķieģeļu ielā 19, Jēkabpilī” un “Elektroapgādes būvprojekta izstrāde jaunam pieslēgumam Ķieģeļu ielā 19, Jēkabpilī””.
Plānotais aizņēmums paredzēts, lai uzsāktu integrēto teritoriju investīciju projekta “Jēkabpils pilsētas teritorijas revitalizācija jaunu uzņēmumu izveidei” īstenošanu.
Aizņēmuma summa tiks precizēta, kad noslēgsies iepirkums būvprojekta izstrādei “Ražošanas ēkas jaunbūve uzņēmējdarbības attīstībai Ķieģeļu ielā 19, Jēkabpilī”. Aizņēmumu ņems ar atmaksas termiņu 5 gadi. Pamatsummas atmaksu sāks pēc viena gada. Aizņēmuma atmaksu garantē ar pašvaldības budžetu.

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa