Pēdējā nedēļa, lai pieteiktos vēlēšanu komisijas locekļu amatiem

Pēdējā nedēļa, lai pieteiktos vēlēšanu komisijas locekļu amatiem

2018. gada 6. oktobrī notiks 13. Saeimas vēlēšanas. Gatavojoties vēlēšanām, Jēkabpils  vēlēšanu komisija izsludina kandidātu pieteikšanu darbam šādos Jēkabpils pilsētas vēlēšanu iecirkņos:
Nr. 484 JĒKABPILS VALSTS ĢIMNĀZIJA (Rūdolfa Blaumaņa iela 27, Jēkabpils)    
Nr. 485 JĒKABPILS TAUTAS NAMS (Vecpilsētas laukums 3, Jēkabpils)    
Nr. 486 JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA (Pasta iela 1, Jēkabpils)    
Nr. 487 PAŠVALDĪBAS ĒKA (Brīvības iela 45, Jēkabpils)    
Nr. 488  JĒKABPILS PAMATSKOLA (Rīgas iela 200A, Jēkabpils)    
Nr. 489 JĒKABPILS 3. VIDUSSKOLA (Slimnīcas iela 5, Jēkabpils)    
Nr. 490 JĒKABPILS 2. VIDUSSKOLA (Jaunā iela 44, Jēkabpils)    
Nr. 491 PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "AUSEKLĪTIS" (Dūmu iela 1, Jēkabpils)
Nr. 492.KRUSTPILS DZELZCEĻA STACIJA (Stacijas laukums 1, Jēkabpils)

Tiesības izvirzīt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:
1.    reģistrētajām partijām vai reģistrētu partiju apvienībām;
2.    vēlētāju grupai, ko veido ne mazāk kā desmit vēlētāji;
3.    Jēkabpils vēlēšanu komisijas locekļiem.
Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikums jāparaksta politiskās partijas vai politisko partiju apvienības pārstāvim, norādot nosaukumu, vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru.

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu.

Katras partijas vai partiju apvienības, vēlētāju grupas vai novada vēlēšanu komisijas locekļa izvirzīto un pieteikto kandidātu skaits katrā iecirknī nedrīkst būt lielāks par septiņi.

Par iecirkņa komisijas locekli var izvirzīt ikvienu vēlētāju:
1.    kurš prot latviešu valodu;
2.    kuram ir vismaz vidējā izglītība;
3.    kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav kandidātu saraksta iesniedzējs;
4.    kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas vai Jēkabpils pilsētas domes deputāts;
5.    kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Pieteikumā kandidātam ar savu parakstu jāapliecina, ka atbilst Centrālās vēlēšanu komisijas Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcijas 6. punkta prasībām, piekrīt savu personas datu apstrādei, apņemas pildīt savus pienākumus, ievērojot likumus, Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumus un rīkojumus, un nodrošinās fizisko personu datu apstrādi tikai tam paredzētajā nolūkā.

Pieteikumu veidlapas pieejamas un jāiesniedz līdz 2018. gada 17. augustam Jēkabpils vēlēšanu komisijā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī (102.kab.), tālrunis informācijai 65207411 vai Vienas pieturas aģentūrā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. 

Jēkabpils vēlēšanu komisija