Jēkabpils pilsētas pašvaldība pārsūdzēs Administratīvās rajona tiesas spriedumu (precizēts)

Jēkabpils pilsētas pašvaldība pārsūdzēs Administratīvās rajona tiesas spriedumu (precizēts)

Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir saņēmusi Administratīvās rajona tiesas spriedumu lietā, kas ierosināta pamatojoties uz  žurnālista Lato Lapsas pieteikumu par vēlmi veikt paša žurnālista apmaksātas ceļu un ielu remontdarbu kvalitātes pārbaudes vairākos objektos Jēkabpils pilsētā.

Spriedums Administratīvajā rajona tiesā nosaka, ka pašvaldībai būtu jāsniedz atļauja ļaut veikt ielu seguma kvalitātes pārbaudes pēc žurnālista iniciatīvas. Jēkabpils pilsētas pašvaldība Administratīvās rajona tiesas spriedumu pārsūdzēs Administratīvajā apgabaltiesā, skaidro pašvaldībā. Kā norāda Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa, pilsētas pašvaldība joprojām uzskata, ka šāda veida pārbaudes nekādi nav saistāmas ar žurnālista tiesībām vākt un apkopot informāciju par iespējamiem pārkāpumiem: “Pirmkārt, gan visi Lato Lapsas iesniegumā minētie objekti Jēkabpils pilsētā, gan jebkurš cits objekts ir pieņemti ekspluatācijā saskaņā ar spēkā esošām tiesību normām. Objektu būvniecības gaitā tiek realizēta būvuzraudzība, tiek atbilstoši normatīvajiem aktiem pārbaudīta būvniecības kvalitāte un nodrošināta nepārtraukta kontrole būvniecības procesā. Tātad – pašvaldībai nav iemesla apšaubīt vairāku savstarpēji nesaistītu kontroles institūciju secinājumus, kas apstiprināti ar atbilstošiem dokumentiem. Otrkārt, pašvaldība nav saņēmusi nevienu sūdzību no iedzīvotājiem par minētajiem objektiem un to būvniecības kvalitāti. Arī žurnālists nenorāda iemeslus, kas liek pamatoti šaubīties par objektos veikto darbu kvalitāti, tāpat arī par kontroles institūciju izdarītajiem secinājumiem. Treškārt, jau iepriekš esam norādījuši, ka minētajā iesniegumā ir norādīti objekti pilsētā, kur remonts veikts pirms krietna laika – vairākiem gadiem – un objektiem jau beidzies garantijas termiņš, turklāt, pēc tik ilga laika izdarīti urbumi nekādi korekti neparādīs patieso remonta kvalitāti”
Pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa piebilst: “Mēs vienmēr esam bijuši par pilnīgi atklātu un caurskatāmu komunikāciju ar sabiedrību, tāpat vienmēr esam nodrošinājuši plašsaziņas līdzekļus ar visu mūsu rīcībā esošo informāciju. To esam gatavi darīt arī šoreiz, jo visos minētajos objektos ir veiktas  likumā noteiktās kvalitātes pārbaudes, ko apliecina arī attiecīgi pārbaužu akti.”

Atbilstoši likumā noteiktajam pārsūdzību par Administratīvās rajona tiesas lēmumu var iesniegt mēneša laikā pēc sprieduma sastādīšanas. Komentējot pilsētas pašvaldības nostāju, sabiedrisko attiecību nodaļa teic: “Pašvaldības juristi un speciālisti izvērtēs sprieduma motivējošo daļu un sagatavos pārsūdzību likumā noteiktajā kārtībā.”

Sīkāka informācija:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa