Samazināts SIA “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas tarifs

Samazināts SIA “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas tarifs

Šī gada septembrī stāsies spēkā samazinātais SIA “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas tarifs, kurš jau pagājušajā gadā tika iesniegts izvērtēšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Regulatoram) un kuru Regulators ir apstiprinājis šī gada 26.jūlijā. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija padomes lēmumu par jaunus siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem SIA “Jēkabpils siltums” saņēma pagājušajā nedēļā.

Padome apstiprināja SIA “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa): siltumenerģijas ražošanas tarifu 36,08 EUR/MWh; siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs - 17,29 EUR/MWh; siltumenerģijas tirdzniecības tarifs - 0,48 EUR/MWh; siltumenerģijas gala tarifu 54,22 EUR/MWh (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti).
Lēmums stāsies spēkā 2018.gada 1.septembrī. Atbilstoši Regulatora lēmumam, no 1.septembra iedzīvotājiem par siltumenerģijas patēriņu būs jāmaksā mazāk nekā līdz šim- 54,22 EUR/MWh, kas ir par 3,5% mazāk, salīdzinot ar spēkā esošo tarifu - 56,20 EUR/MWh.

SIA “Jēkabpils siltums” valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Karpenko sacīja, ka panāktais siltumenerģijas tarifa samazinājums ir ilgstoša darba rezultāts. “Jēkabpils siltums” jaunu siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu Regulatorā varēja iesniegt, jo uzņēmums pēdējo gadu laikā veica divus lielus siltumtrašu rekonstrukcijas projektus- Celtnieku ielas mikrorajonā un Vienības, Brīvības ielas trašu posmu rekonstrukciju. Pateicoties veikto projektu ekonomiskajam ieguvumam, tajā skaitā arī samazinot arī siltuma zudumus trasēs, bija iespējams iesniegt jaunu tarifa projektu, kas paredz tarifa samazinājumu siltumenerģijai.

A.Sleže
Sabiedrisko attiecību speciāliste