Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina būt piesardzīgiem ugunsnedrošajā laikposmā

Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina būt piesardzīgiem ugunsnedrošajā laikposmā

Ņemot vērā Valsts meža dienesta no 27.04.2018. noteikto meža ugunsnedrošo laikposmu visā valsts teritorijā un VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" sniegto informāciju par karstuma izraisītajiem bīstamajiem laika apstākļiem, nolūkā mazināt meža un citu ugunsgrēku izcelšanās iespējas, Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina iedzīvotājus Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā un jebkurā citā teritorijā pastiprināti ievērot ugunsdrošības prasības, kas noteiktas  Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumos Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība atgādina par atbildību, kas var iestāties atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa pārkāpumu vai Krimināllikumā paredzēto sastāvu gadījumā.

Ugunsgrēka gadījumā ziņot par to Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, zvanot uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112, nosaucot ugunsgrēka izcelšanās adresi vai vietu un ziņotāja vārdu, uzvārdu, kā arī sniegt pieprasīto papildu informāciju par ugunsgrēku.

Lai mazinātu ugunsgrēku izcelšanās iespējas Jēkabpils pilsētas teritorijā, tiek atgādināts, ka atbilstoši Jēkabpils pilsētas domes 2013.gada 24.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.51 "Jēkabpils sabiedriskās kārtības noteikumi" ir aizliegts dedzināt plastmasas, gumijas izstrādājumus un citas ķīmiskas vielas kā arī kurināt ugunskurus, ārpus  šim mērķim speciāli iekārtotās vietās atstāt ugunskurus bez uzraudzības.

Atbilstoši Jēkabpils pilsētas domes 2014.gada 9.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils pilsētā" ir aizliegts sadedzināt atkritumus sadzīves atkritumu konteineros.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība