Jēkabpils 2.vidusskolas direktora amatā ieceļ Ilonu Salmiņu

Jēkabpils 2.vidusskolas direktora amatā ieceļ Ilonu Salmiņu

16.jūlija Jēkabpils pilsētas domes sēdē par Jēkabpils 2.vidusskolas direktori iecēla Ilonu Salmiņu. Atgādinām, ka 24.jūlijā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā noslēdzās konkurss, kurš tika izsludināts uz Jēkabpils 2.vidusskolas direktora amatu. Konkursā bija pieteikušies divi pretendenti. Pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas pašvaldības Izglītības iestāžu/pārvaldes vadītāju amatu pretendentu atlases konkursa nolikumā noteikto kārtību un vērtēšanas kritērijiem, tika organizēta pretendentu atlase. Konkursa komisija pēc pretendentu izvērtēšanas apstiprināšanai Jēkabpils 2.vidusskolas direktora amatā nolēma virzīt Ilonu Salmiņu, kura līdz šim bija Jēkabpils pamatskolas direktora vietniece izglītības jomā. 
I. Salmiņa ieguvusi izglītības zinātņu maģistra grādu pedagoģijā, kā arī profesionālo maģistra grādu speciālajā pedagoģijā. Līdzšinējā darba pieredze 28 gadu garumā saistīta ar izglītības jomu- kopš 1990.gada I. Salmiņa strādājusi pedagoģisko darbu Jēkabpils pamatskolā un ir gandrīz 20 gadu pieredze pamatskolas direktora vietnieces amatā, tāpat arī pieredze strādājot gan kā skolotājai un klases audzinātājai, gan arī metodiskās komisijas vadītājai. Konkurss uz Jēkabpils 2.vidusskolas direktora amatu tika izsludināts, jo jūnijā pašvaldībā tika saņemts ilggadējā skolas direktora Aleksandra Deiņa iesniegums par darba attiecību pārtraukšanu.

Informāciju sagatavojusi:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa    

Foto: A.Štelmahers