Izsludina pieteikšanos grantam uzņēmējdarbības sākšanai un īstenošanai

Izsludina pieteikšanos grantam uzņēmējdarbības sākšanai un īstenošanai

ZPR sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) Remigrācijas atbalsta pilotprojektā izsludina pieteikšanos grantam uzņēmējdarbības sākšanai un īstenošanai.
 
Lai saņemtu finansiālo atbalstu, topošajam vai esošajam uzņēmējam ir jāpierāda savas idejas dzīvotspēja, jāapraksta biznesa ideja un jānodrošina saimnieciskās darbības projekts ar piesaistītajām investīcijām vismaz 50% apmērā no pieprasītās granta summas, kuras maksimālais apmērs var sasniegt 9000 EUR.

Iesniedzot pieteikumu, potenciālajam granta saņēmējam pēc projekta trīs gadu periodā jāveic iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) maksājumi.

Pasākuma dalībnieks rakstiski sagatavotu projekta iesniegumu iesniedz Zemgales Plānošanas reģionam:
•klātienē, Zemgales Plānošanas reģionā, Katoļu ielā 2b, 205. telpā, Jelgavā - darba dienās no plkst.9 līdz plkst.17;
•nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē): Zemgales Plānošanas reģionam, Katoļu ielā 2b, Jelgavā, LV-3001;
•uz elektroniskā pasta adresi zpr@zpr.gov.lv (noformētu elektroniskā dokumenta veidā).

Projekta iesniegumu iesniedz tajā plānošanas reģionā, kurā pasākuma dalībnieks veic vai plāno uzsākt saimniecisko darbību!

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir no 2018. gada 24. augusta līdz 2018. gada 25. septembrim (plkst.17). Sūtot pieteikumu pa pastu, sūtītājam jānodrošina, ka pieteikums tiek saņemts līdz iesniegšanas termiņa beigām.

de minimis veidlapas:

Jautājumus par projekta iesniegšanu var sūtīt uz e-pastu edgars.paulovics@zpr.gov.lv ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms šī nolikuma 2.4. apakšpunktā minētā termiņa. Atbilde tiek sniegta trīs darba dienu laikā no jautājuma iesniegšanas dienas.

Attīsti biznesa ideju Latvijai!