Jēkabpils pilsētas pašvaldības nedēļas plāns 27.08.- 02.09.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības nedēļas plāns 27.08.- 02.09.

28. augustā 
Domes vadība, kopā ar izglītības pārvaldi un citiem speciālistiem, pirms jaunā mācību gada sākuma apsekos Jēkabpils pilsētas izglītības iestādes;
14:00 Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120, notiks iedzīvotāju pieņemšana pie domes priekšsēdētāja;
15:00 Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120, sanāksmju zālē norisināsies akcijas “Brīvprātīgais uz 1 dienu” noslēguma pasākums.

29.augustā 
Rīgas ielā 150a, Krustpils novada konferenču zālē norisināsies ikgadējā pedagogu konference, kurā piedalīsies pedagogi no Jēkabpils un apkārtējiem novadiem;
Domes priekšsēdētājs piedalīsies Latvijas Lielo pilsētu asociācijas un Ekonomikas Ministrijas sanāksmē Rīgā. Sanāksmē tiks apspriests jautājums par īres dzīvojamo būvniecību reģionos. 

30.augustā
9:00 Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120, notiks Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas sēde;
10:00 Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120, notiks Domes sēde;
12:00 Tieslietu nama būvlaukumā, teritorijā starp Neretas, Bebru un Auseklīša ielu norisināsies Tiesu Nama spāru svētki.

31.augustā
15:00 Jēkabpils Tautas Namā norisināsies ielu komiteju ikmēneša tikšanās. 

1.septembrī
Domes priekšsēdētājs piedalīsies militāro mācību “Namejs 2018” noslēgumā Ādažu poligonā 

Citi pasākumi:
Zinību dienas svinīgie pasākumi 3.septembrī
Jēkabpils izglītības iestādēs

 
Jēkabpils pamatskolā    Rīgas ielā     plkst.10.00
                                             JVĢ      plkst. 9.00
Jēkabpils Valsts ģimnāzijā    R.Blaumaņa ielā 27    Plkst. 9.00
Jēkabpils 3.vidusskolā    Slimnīcas ielā 5    Plkst. 9.00
Jēkabpils vakara vidusskolā    Palejas ielā 32    Plkst.  9.00
                                                                         Plkst. 18.00 (vakara klases)
Jēkabpils 2.vidusskolā    Jaunā ielā 44 (skolas stadionā)    Plkst. 10.00
PII “Auseklītis”    Dūmu ielā 1    Plkst. 10.00
PII “Bērziņš”    Jaunā iela 39     Plkst. 10.00
PII “Kāpēcītis”    Palejas ielā 15 A    Plkst. 10.00
PII “Zvaniņš”    Meža iela 9    Plkst. 8.30 iestādes Brīvdabas estrādē
PII “Zvaigznīte”    Meža iela 12  Plkst.9:00 Zinību dienas rīts kopā ar Gudrinieci Pūci
                           Jaunā iela 43    Plkst.10:00 Zinību dienas rīts kopā ar Burtu meitiņu
Bērnu un jauniešu centrā    Brīvības ielā 258    No 3.09. līdz 7.09. plkst. 15.00 -17.30 
atvērto durvju dienas Jēkabpils BJC
Mūzikas skolā    Brīvības ielā 198    Plkst. 15.00 Kena parka estrādē (lietus gadījumā skolas zālē)
Mākslas skolā    Dambja ielā 19    Plkst. 15.00
 

Aktualitātes Jēkabpils Vēstures muzejā:
Līdz 31. decembrim Krustpils pils Izstāžu zālē apskatāma Latvijas simtgadei veltīta izstāde “100 iemesli lepoties ar Jēkabpili”. Ieejas maksa - 0.30 / 0.50 eiro.
Līdz 31. oktobrim Krustpils pils Vārtu tornī tiek eksponēta Latvijas Tekstilmākslas asociācijas tekstilmākslas izstāde “Sakņu sistēma”. Ieejas maksa – 0.80 / 1.00 eiro.
Līdz 31. augustam Krustpils pils Marmora zālē skatāma gleznu izstāde “Vērtīgie ingredienti”, autore  Jolanta Ābele. Izstāde norisinās izstāžu cikla “Radīts pie Daugavas” ietvaros. Ieejas maksa - 0.30 / 0.50 eiro. 
Līdz 31. augustam noris vasaras akcija “Apceļo Latvijas muzejus”. Akcijā piedalās visi Latvijas muzeji, arī Jēkabpils Vēstures muzeja Brīvdabas nodaļa "Sēļu sēta" un Krustpils pils. Ieejas maksa Krustpils pilī - 1.50 / 2.00 eiro, Sēļu sētā - 1.00 / 1.50 eiro. 
Līdz 16. septembrim Baltijas pilīs un muižās norisinās apceļošanas akcija “Apmeklēsim Baltijas muižas – svinēsim kopā”. Ceļotājus gaidīs vairāk kā 130 pilīs un muižās. Ieejas maksa Krustpils pilī - 1.50 / 2.00 eiro.

NVO aktualitātes no 27.augusta līdz 2.septembrim

Līdz 5.septembrim, aizpildot dalībnieka anketu un nosūtot to uz e-pastu lauma.celma@gmail.com , var pieteikties apmācību ciklā “Latvijas kultūras vēstnieku nometne”. Apmācības notiks no 2018. gada 13. līdz 16. septembrim Lubānas novadā,  Indrānu pagasta “Ezerniekos”. Vairāk informācijas http://www.zemgalei.lv/view_67869_52271.html

Turpinās Vidusdaugavas reģiona akcija "100 minūtes brīvprātības savai pilsētai/novadam", vairāk info: http://jekabpilsnvo.lv/2018/05/starte-brivpratiga-darba-iniciativa-100-m...
 
Pirmdien, 27.augustā
plkst.10.00 nūjošanas nodarbība Mežaparkā. Organizē biedrības "Jēkabpils NVO resursu centrs" struktūrvienība SR Dienas centrs "Kopā būt" kopā ar Eiropas brīvprātīgā darba projekta dalībniekiem. 
plkst.10.00 "Jēkabpils invalīdu biedrībā" Jaunajā ielā 39i, Jēkabpilī, notiks rokdarbu nodarbības.
Biedrības telpās joprojām pirmdienās, otrdienās un trešdienās iedzīvotājiem tiek sniegts veļas mazgāšanas pakalpojums (par maksu). Interesēties biedrības telpās vai zvanot 26883201
plkst.14.00 "Jēkabpils NVO resursu centrs" struktūrvienībā SR Dienas centrā "Kopā būt" individuālās nodarbības datorapmācībā (pieraksts); turpinās pieteikšanās elektronisko komunālo maksājumu rēķinu saņemšanas apmācībai.

Otrdien, 28.augustā
plkst. 10.00-12.00 "Jēkabpils invalīdu biedrībā" Jaunajā ielā 39i, Jēkabpilī, notiks rokdarbu nodarbība.
plkst.14.00 JPA "Sasaiste" Jēkabpils 3.vidusskolā Zemgales NVO un Kultūras ministrijas atbalstītā projekta „Vienoti daudzveidībā” ietvaros organizē pensionāru un pirmspensijas vecuma iedzīvotāju tikšanos ar visu 13.Saeimas vēlēšanām pieteikto partiju un apvienību deputātu kandidātiem. Aicināts ikviens interesents!
plkst.15.00 Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Brīvības ielā 120, 2.stāva zālē akcijas "Brīvprātīgais uz 1 dienu'' noslēguma pasākums, brīvprātīgo un organizatoru godināšana. 
plkst.17.30 un turpmāk katru otrdienu Dienas centrā "Kopā būt" ANGĻU VALODA AR PRIEKŠZINĀŠANĀM, nodarbības vada Erasmus+ brīvprātīgās Ani no Armēnijas un Mariona no Austrijas.

Trešdien, 29.augustā
plkst. 10.00-12.00 "Jēkabpils invalīdu biedrībā" Jaunajā ielā 39i, Jēkabpilī, notiks rokdarbu nodarbības.
plkst.10.00 ''Jēkabpils NVO resursu centrs" SR Dienas centrā "Kopā būt"  nodarbību telpā senioriem notiks iknedēļas angļu sarunvalodas nodarbības, vada Eiropas brīvprātīgā darba jauniete Ani no Armēnijas un Mariona no Austrijas. 
plkst.14.00 turpat Dienas centrā latviešu valodas nodarbība mazākumtautību senioriem.

Ceturtdien, 30.augustā
plkst.11.00 ''Jēkabpils NVO resursu centrs" SR Dienas centrā "Kopā būt"  nodarbību telpā notiks "100 ziedu pļava" rokdarbu nodarbība.

Piektdien, 31.augustā 
plkst.10.00 "Jēkabpils NVO resursu centrs" SR Dienas centrā "Kopā būt" Jaunajā ielā 39i, Jēkabpilī, senioriem prāta spēle Skrabble;
plkst.14.00 Dienas centrā "Kopā būt" individuāla nodarbība senioriem datorlietošanā; var pieteikties elektronisko komunālo maksājumu rēķinu saņemšanas apmācībai.

Līdz 2.septembrim skolotāji var pieteikties starptautiskam semināram par digitālo spēļu elementu izmantošanu mācību stundās. Tavi skolēni stundu laikā slepus spēlē videospēles, bet tev nav ne mazākās jausmas, kas tieši viņus tajās interesē? Piesakies eTwinning mācībām Luksemburgā un, iespējams, tieši tu oktobrī dosies uz Luksemburgu! Vairāk info: https://ej.uz/skolasLUXemburga

Par citiem plānotajiem pasākumiem vairāk lasiet:
Jēkabpils Kultūras pārvaldes mājas lapā: www.jkp.lv; 
Jēkabpils Sporta centrs mājas lapā: www.jekabpilssc.lv;
Jēkabpils Vēstures muzeja mājas lapā: www.jekabpilsmuzejs.lv.
Nevalstisko organizāciju aktualitātēm: www.jekabpilsnvo.lv

Informāciju sagatavoja 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa