1.-9. klašu izglītojamajiem Jēkabpils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs tiks nodrošinātas brīvpusdienas

1.-9. klašu izglītojamajiem Jēkabpils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs tiks nodrošinātas brīvpusdienas

Jēkabpils pilsētas dome 30.augusta domes sēdē pieņēmusi lēmumu  “Par 1.-9.klašu skolēnu un sociālā dienesta piešķirtajām brīvpusdienām”, ar kuru tika nolemts, ka visiem 1.-9.klašu izglītojamajiem Jēkabpils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs  tiek apmaksātas pusdienas. 
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā ir noslēdzies iepirkums “Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jēkabpils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”, kura rezultātā tika noskaidrotas pusdienu izmaksas izglītojamajiem Jēkabpils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs, līdz ar to bija nepieciešams pieņemt domes lēmumu. Ēdināšanas izmaksas uz vienu skolēnu sastāda 1,55 eur (ar PVN). Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem Jēkabpils Valsts ģimnāzijā un Jēkabpils 3.vidusskolā ēdināšanu nodrošinās SIA “Margret”, savukārt Jēkabpils pamatskolā, Jēkabpils 2. vidusskolā un Jēkabpils vakara vidusskolā ēdināšanas pakalpojumus nodrošinās SIA “Bezdelīgas 3”.

Informāciju sagatavoja 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa