Par kārtību, kādā tiks izsūtīti rēķini SIA “ Jēkabpils pakalpojumi” klientiem

Par kārtību, kādā tiks izsūtīti rēķini SIA “ Jēkabpils pakalpojumi” klientiem

SIA “ Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka sakarā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulu, ir gaidāmas izmaiņas rēķinu saņemšanā klientiem, kuri rēķinus saņem pastkastītēs papīra formātā. Lai nodrošinātu klientu datu aizsardzību, rēķini klientiem tiek piegādāti aizlīmētās aploksnēs, un šo prasību izpildīšana rada papildus izdevumus, tāpēc no 1.septembra rēķinu saņemšana papīra formātā- pastkastītē- būs maksas pakalpojums. (1,21 EUR tajā skaitā PVN).

Atgādinām, ka tiem klientiem, kuri rēķinus saņem e-pastā, nekādas izmaiņas nav gaidāmas. Elektronisko rēķinu saņemšanai šīs vasaras laikā pieteikušies jau vārāk kā 3000 klienti, kas ir apmēram 40% no kopējā SIA “Jēkabpils pakalpojumi” klientu skaita.

Lai pietiktu elektronisko rēķinu saņemšanu, lūdzam zvanīt pa telefonu 65237660, vai rakstīt pieteikumu e-pastā jekpak@jekpak.lv Tā pat iedzīvotājiem iespēja pieteikties rēķinu saņemšanai elektroniski ir mājaslapā www.jekabpils-pakalpojumi.lv/kontakti , vai klātienē Zemgales ielā 24/1

Informāciju sagatavoja:
SIA “Jēkabpils pakalpojumi”
sabiedrisko attiecību speciāliste
Ieva Gādmane