Mazā Notāru diena Jēkabpilī

Mazā Notāru diena Jēkabpilī

5. septembrī Jēkabpilī viesosies Latvijas Zvērinātu notāru padomes pārstāvji. Kopā ar Jēkabpilī praktizējošām zvērinātām notārēm Evu Igauni-Sēli un Gundegu Rutkovsku viņi tiksies ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības vadību un sniegs bezmaksas konsultācijas iedzīvotājiem.

Zvērinātu notāru konsultācijas iedzīvotājiem notiks Jēkabpils pašvaldības sanāksmju zālē, Brīvības ielā 120 no plkst. 14 līdz 16. Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama. 

Līdzīgi kā katru gadu Notāru dienās visā Latvijā konsultācijas 5. septembrī divu stundu garumā tiks sniegtas bez maksas, cenšoties rast risinājumu un dot padomus cilvēkiem jautājumos, kas saistīti ar darījumiem un norisēm, kurās nepieciešama zvērināta notāra iesaiste – mantojuma lietas, nekustamā īpašuma pirkšana, pārdošana, dāvināšana un cita veida atsavināšana, pilnvaru izdošana.

Notariāta pārstāvji tiksies ar Jēkabpils domes vadību. Viņi pārrunās aktuālās tendences reģiona iedzīvotājiem svarīgākajos juridiskajos jautājumos un pašvaldības un notariāta sadarbības iespējas sabiedrības izglītošanā šajā jomā.

Latvijas Zvērinātu notāru padome ir iecerējusi šādas mazās Notāru dienas reģionos rīkot arī turpmāk visā Latvijā.