Notiks lekcija Jēkabpils iedzīvotājiem "izMAIŅU/MAŅU PSIHOLOĢIJA”

Notiks lekcija Jēkabpils iedzīvotājiem "izMAIŅU/MAŅU PSIHOLOĢIJA”

17. septembrī plkst. 17.00 Jēkabpils pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņš”, Meža ielā 9, notiks lekcija Jēkabpils iedzīvotājiem - “izMAIŅU/MAŅU PSIHOLOĢIJA”. Lekcijas mērķis - veicināt iedzīvotāju prasmi sadalīt savu uzmanību, laiku starp bērniem, darbu, ikdienas rūpēm un personīgajām vajadzībām.  Lekcijas laikā tiks pārrunātas tādas tēmas kā - Laimīgs bērns laimīgiem vecākiem, pieci pozitīvas  audzināšanas principi un piecas mīlestības valodas bērniem.

Lekciju vadīs - emocionālās labsajūtas un attiecību eksperte, psiholoģe ar praktiskā darba pieredzi vairāk nekā desmit gadu garumā - Iveta Aunīte. 

Lekcijas ilgums 2 stundas. Ieeja apmeklētājiem bez maksas.

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049  "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.