Biedrība "DOMUS" organizē semināru par sociālo uzņēmējdarbību

Biedrība "DOMUS" organizē semināru par sociālo uzņēmējdarbību

26.septembrī plkst. 14.00 Krustpils  novada pašvaldības konferenču zālē Rīgās ielā 150A, Jēkabpilī, Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība “DOMUS” sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību organizē semināru par sociālo uzņēmējdarbību Jēkabpils reģiona iedzīvotājiem, uzņēmējiem un nevalstiskām organizācijām projekta „Sabiedriskā labuma radīšana caur uzņēmējdarbību” ietvaros. Semināra dalībnieki tiks iepazīstināti ar sociālo uzņēmumu reģistrēšanas prasībām un kārtību, kā arī tiks sniegti praktiski ieteikumi uzņēmejdarbības atbalsta saņemšanai, finsējuma piesaistei un subsidēto darbavietu izveidošanai.

Šogad stājās spēkā Sociālā uzņēmuma likums, kura mērķis ir veicināt sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanu un sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātību, radot labvēlīgu sociālās uzņēmējdarbības vidi, tāpēc biedrība vēlas ne tikai informēt sabiedrību par iespējām, kādas piedāvā sociālā uzņēmējdarbība, bet arī sniegt atbalstu tām personām, kas vēlēsies reģistrēt sociālo uzņēmumu.

Seminārā piedalīsies un sniegs prakstisku informāciju Jēkabpils pilsētas domes, LIAA Jēkabpils biznesa inkubatora, Finanšu institūcijas Altum un Nodarbinātības valsts aģentūras Jēkabpils filiāles pārstāvji.

Vēlams iepriekš pieteikties, rakstot e-pastu: domusbiedriba@gmail.com

Pielikumā: pasākuma afiša.

Lidija Jansone
Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrības "DOMUS"
valdes priekššedētāja