Par finansiālu atbalstu biedrībai "4.maija Deklarācijas klubs"

Par finansiālu atbalstu biedrībai "4.maija Deklarācijas klubs"

13.septembra Jēkabpils pilsētas domes sēdē deputāti piešķīra 200,00 euro biedrībai "4.maija Deklarācijas klubs", kas paredzēti konferences "Latvijas Tautas fronte par neatkarīgu un demokrātisku Latviju. LTF 30" organizēšanas izdevumu apmaksai. Jēkabpils pilsētas pašvaldība atbalstīja iesniegumu ar lūgumu sniegt finansiālu atbalstu un nodrošināt transportu konferences dalībniekiem. Konference notiks 8.oktobrī Rīgā un to organizē biedrība "4.maija Deklarācijas klubs", Tautas frontes muzeja sabiedriskā padome sadarbībā ar Latvijas Nacionālo vēstures muzeju par godu Tautas frontes dibināšanas 30 gadadienai. 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību nodaļa