Aicinām iedzīvotājus iepazīties ar savu ēku apsaimniekošanas projektiem

Aicinām iedzīvotājus iepazīties ar savu ēku apsaimniekošanas projektiem

Plānojot nākamā gada ēku apsaimniekošanas pasākumus, SIA JK Namu pārvalde līdz 15.oktobrim katram dzīvokļa īpašniekam pasta kastē izsniegs savā apsaimniekošanā esošajām daudzdzīvokļu ēkām sagatavotos tāmju projektus.

Tāmju projekti izstrādāti atbilstoši 11.07.2017. MK noteikumiem Nr.408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”. Ikvienai daudzdzīvokļu ēkai tāmē iekļauta izdevumu sadaļa, kas ir koriģējama līdz 26.novembrim, balstoties uz dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemta lēmuma. Sapulces protokols par izmaiņām tāmē  iesniedzams SIA JK Namu pārvalde piecu dienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja labojumi sagatavotajā tāmes projektā netiks veikti, ēkas apsaimniekošana 2019.gadā tiks veikta pēc SIA JK Namu pārvalde atbildīgo speciālistu ieteikumiem.

Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem, jo ikviens dzīvokļa īpašnieks ir arī līdzīpašnieks visai mājai. Tāpēc jums pašiem ir jālemj, ko remontēt un kā uzturēt savu ēku. SIA JK Namu pārvalde kā apsaimniekotājs veiks to, ko uzticējuši daudzdzīvokļu māju īpašnieki!

SIA JK Namu pārvalde