Pašvaldība nodrošina atstarojošās vestes 1.klašu audzēkņiem

Pašvaldība nodrošina atstarojošās vestes 1.klašu audzēkņiem

Jau trešo gadu pēc kārtas “Drošības nedēļas” ietvaros Jēkabpils pilsētas pašvaldības policija dodas uz izglītības iestādēm Jēkabpils pilsētā, lai tiktos ar 1.klašu skolniekiem.  Šogad ir kupls skaits pirmklasnieku– 246 skolēni (Jēkabpils 2.vsk.- 56 skolnieki, Jēkabpils pamatskola - 129 skolnieki, Jēkabpils 3.vsk. - 61 skolnieks), ar kuriem septembrī tikās pašvaldības policijas darbinieki.

Tikšanās laikā ar bērniem tika pārrunāti jautājumi, kas viņiem jāievēro atrodoties uz ielas: kā pārliecināties un pareizi šķērsot gājēju pāreju, pie kādas gaismas luksofora signāla drīkst šķērsot ielu, cik būtiski sevi pasargāt no nelaimes un, pārvietojoties diennakts tumšajā laikā, ģērbt atstarojošās vestes jeb apģērbu ar redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem u.c.

Pēc drošības jautājumu izrunāšanas, bērni saņēma dāvanu – katram 1.klases skolniekam tika iedota Jēkabpils pilsētas pašvaldības sarūpētā atstarojošā veste ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības logo, kuru sarunas laikā bērni pielaiko, un pēc tam dodas atpakaļ uz mācību stundām.

Pašvaldības policija uzskata, ka stāstīt par atstarotāju, atstarojošo elementu un vestu nepieciešamību jāsāk no mazotnes cerībā, ka bērni iegaumēs policijas teikto, izpildīs šo prasību un varbūt arī spēs mainīt vecāku domāšanu, kuri retāk ievēro šos noteikumus.

Ceļu satiksmes noteikumi nosaka, ka diennakts tumšajā laikā ārpus apdzīvotām vietām, kā arī apdzīvotās vietās, ja ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots, gājējiem, kas pārvietojas pa brauktuvi vai nomali, jābūt tērptiem atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem.

Atbildība iestājas saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149²³ “Gājēju uz pasažieru izdarītie pārkāpumi” , kur gājējiem izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no septiņiem līdz trīsdesmit euro.

Pašvaldības policija Jēkabpils iedzīvotājiem atgādina, ka diennakts tumšais laiks arvien vairāk pārņem gaišo dienas daļu, tāpēc cilvēkus, kuri pārvietojas bez atstarojošiem elementiem vai vestēm, ir grūti pamanīt. Jo īpaši tāpēc, ka šajā laikā cilvēki nēsā pārsvarā tumšas drēbes.  Pašvaldības policija atzīst, ka ir cilvēki, kuri kļuvuši apzinīgāki un lieto atstarojošos elementus, taču vairums turpina bezatbildīgi izturēties pret savu un ceļu satiksmes drošību.

Pašvaldības policija aicina iedzīvotājus rūpēties par savu veselību un dzīvību, nodrošinot, lai cilvēku varētu pamanīt diennakts tumšajā periodā neapgaismotās vietās, lietojot gaismu atstarojošas vestes.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības policijas priekšnieka vietniece I.Ostrovska