Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Andreja Pormaļa iela 125A, Jēkabpilī

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Andreja Pormaļa iela 125A, Jēkabpilī

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.37 „ Par koku ciršanu ārpus meža Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā” 7.1.punktu, tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” piederošajā teritorijā Andreja Pormaļa ielā 125A, Jēkabpilī (zemes vienības kadastra apzīmējums 5601 0021208).

SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” ir pasūtījusi būvprojekta ”SIA ”Jēkabpils reģionālā slimnīca” Stacionāra 1.stāva daļas izbūve” izstrādi, kurā uzņemšanas nodaļai tiek plānota piebūve un garāža ar uzbrauktuvi neatliekamās medicīniskās palīdzības transportam. Būvprojekta realizācijas gaitā paredzēta  divpadsmit koku izzāģēšana un teritorijas labiekārtošana. Ar būvprojekta skici var iepazīties Koku novērtēšanas komisijā, Jaunā ielā 31C, Jēkabpilī.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, laika posmā no 2018.gada 21.septembra līdz 2018.gada 30.septembrim (plkst.17.00), izsludina publisko apspriešanu par koku ciršanu.

Aizpildītas publiskās apspriešanas aptaujas lapas lūdzam iesniegt VPA, Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas, jautājums tiks skatīts atkārtoti Jēkabpils pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisijā.