Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.37 „ Par koku ciršanu ārpus meža Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā” 7.1.punktu, tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai  Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošā zemes vienībā  Viestura iela  (zemes vienības kadastra apzīmējums 5601 002 7063), jaukta statusa kopīpašumā Viestura iela 31 (zemes vienības kadastra apzīmējums 5601 002 2420), Jēkabpilī.

Tiek izstrādāts būvprojekts “Viestura ielas pārbūve, Jēkabpilī”, kas paredz Viestura ielas  posma no Draudzības alejas līdz Neretas ielai pārbūvi. Ar būvprojekta  materiāliem var iepazīties Koku novērtēšanas komisijā, Jaunā ielā 31C, Jēkabpilī.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, laika posmā no 2018.gada 27.septembra līdz 2018.gada 5.oktobrim (plkst.17.00), izsludina publisko apspriešanu par koku ciršanu.

Aizpildītas publiskās apspriešanas aptaujas lapas lūdzam iesniegt VPA, Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas jautājums tiks skatīts atkārtoti Jēkabpils pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisijā.