Uzņēmums “Jēkabpils siltums” šonedēļ pakāpeniski uzsācis apkures sezonu

Uzņēmums “Jēkabpils siltums” šonedēļ pakāpeniski uzsācis apkures sezonu

  Iestājoties vēsam un drēgnam laikam, kā arī ņemot vērā ēku pilnvaroto personu vai  apsaimniekotāja SIA „ JK Namu pārvalde” iesniegumus, uzņēmums SIA „ Jēkabpils siltums” pakāpeniski uzsākuši jauno apkures sezonu.  Uzņēmuma katlumājas Celtnieku mikrorajonā, Dārza ielas mikrorajonā un Tvaika ielas katlumāja tās apkalpes zonā darbojas nodrošinot siltumenerģiju karstajam ūdenim un pakāpeniski pēc pieprasījuma, tiek palielinātas nepieciešamās siltumenerģijas jaudas apkures nodrošināšanai. Ķieģeļu ielas mikrorajona katlumāja tehniski ir gatava apkures sezonai un tas tiks darīts attiecīgi pēc pieprasījuma. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Karpenko 28.septembrī informēja, ka pēc pieprasījuma, sākot jau no 25.septembra, uzņēmums pieslēdzis apkurei Jēkabpils Mūzikas skolu, pirmsskolas izglītības iestādi “Zvaigznīte” Jaunajā ielā 39, Jēkabpils 2.vidusskolu, Jēkabpils Tautas namu un Krustpils kultūras namu. Savukārt 27. un 28.septembrī apkure pēc pieprasījuma uzsākta arī pirmsskolas izglītības iestādēs “Auseklītis”, “Kāpēcītis”, Jēkabpils Mākslas skolā un citur, kur saņemts pieprasījums uzsākt apkuri.
  Kā zināms, uzņēmumam “Jēkabpils siltums” izdevies samazināt siltumenerģijas tarifu un no šī gada 1. septembra stājies spēkā samazinātais SIA “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas tarifs. SIA “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs (bez pievienotās vērtības nodokļa): siltumenerģijas ražošanas tarifs 36,08 EUR/MWh; siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs - 17,29 EUR/MWh; siltumenerģijas tirdzniecības tarifs - 0,48 EUR/MWh; siltumenerģijas gala tarifs 54,22 EUR/MWh (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti).
  Salīdzinoši ar iepriekš spēkā esošo tarifu, par siltumenerģijas patēriņu būs jāmaksā mazāk nekā līdz šim, tas ir par aptuveni 3,5% mazāk. Tomēr jāuzsver, ka maksu par apkuri dzīvojamās ēkās ietekmē gan apstiprinātais siltumenerģijas tarifs, gan siltumenerģijas patēriņš, kas atkarīgs no dažādiem faktoriem (piemēram - ēkas sienu siltumpretestība, siltummezgla un apkures sistēmas energoefektivitāte, apkures sistēmas regulēšanas iespējas un ļoti lielā mērā cilvēku attieksmes pret siltumenerģijas patēriņu). Viens no faktoriem, kas ietekmē siltumenerģijas patēriņu ēkā, ir āra gaisa temperatūra. Kā rāda Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas dati, saskaņā ar pētījumu datiem apkures sezonas laikā āra gaisa temperatūras pazemināšanās par 1ºC palielina siltumenerģijas patēriņu apkurei par 5%. Līdz ar to pat pie nemainīga siltumenerģijas tarifa maksa par siltumenerģiju (EUR/m2) katru mēnesi var atšķirties, jo mainās siltumenerģijas patēriņš ēkā.

A.Sleže
sabiedrisko attiecību speciāliste