Sagaidot Latvijas valsts svētku mēnesi, pilsētā uzstādīti svētku rotājumi

Sagaidot Latvijas valsts svētku mēnesi, pilsētā uzstādīti svētku rotājumi

Sagaidot Latvijas valsts svētku mēnesi –novembri, jo īpaši šogad, svinot 18.novembrī valsts simtgadi, Jēkabpilī uzstādīti svētku rotājumi. Pie Jēkabpils Tautas nama un Neretas ielas un Vienības ielas krustojumā pie tilta izvietoti telpiski objekti “LV 100”.  Jēkabpils robežzīme Rīgas ielā (iebraucot no Rīgas puses)  papildināta ar dekoratīvo objektu “Es esmu Latvija”, savukārt iebraucot pilsētā no Viesītes, Salas, Līvānu un Rēzeknes puses, robežzīmes akcentētas ar karoga lentām. Vēl plānots uzstādīt instalāciju Vecpilsētas laukumā pie Tautas nama, kā arī Vienības ielas aplī. Patlaban jau izvietota karoga lentu instalācija Oskara Kalpaka laukumā, Madonas-Rīgas ielas rotācijas aplī un Trešdienas tirgus laukumā pie Zirga skulptūras. Dekoratīvs izgaismojums rotā brandmūri Vecpilsētas laukumā virs grāmatnīcas “Aisma”. Tuvākajā laikā rotācijas aplī Brīvības un Vienības ielas krustojumā tiks uzstādīts telpiskais objekts “Karoga ritmi”. Svētku noformējumā plānots izgaismot un izrotāt arī vides objektu “Sidraba ābele”. Vēl tiks izgaismotas arī Jēkabpils pilsētas pašvaldības, A.Žilinska mūzikas skolas, Bērnu un jauniešu centra ēku fasādes. Kopumā valsts svētku rotājumiem tiks izlietots finansējums aptuveni 50 000, 00 eiro. Lai rotājumi pilsētā mūsu ikdienā vairo Latvijas simtgades svētku sajūtu, prieku un lepnumu par savu valsti!

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa