Noticis veselības veicināšanas pasākums “SEVIS IEPAZĪŠANA CITĀ VIDĒ JAUNIEŠIEM”

Noticis veselības veicināšanas pasākums “SEVIS IEPAZĪŠANA CITĀ VIDĒ JAUNIEŠIEM”

Projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” Nr: 9.2.4.2/16/I/049 ietvaros 28. oktobrī Jēkabpils Mežaparkā notika orientēšanās pasākums “Sevis iepazīšana citā vidē jauniešiem”, ar mērķi aktīvi darboties ārpus ierastās vides - risināt sevis iepazīšanas uzdevumus, nodarbināt loģisko domāšanu, stimulēt emocijas, iepazīt veselīga uztura pamatprincipus un fiziski kustēties. Pasākuma laikā dalībniekiem bija nepieciešams atrast konkrētus kontrolpunktus (kopumā 10),  Mežaparka teritorijā, kuros bija iespēja risināt loģikas uzdevumus un mīklas, atbildēt uz jautājumiem par veselīgu uzturu un dzīvesveidu, kā arī izpildīt interesantas fiziskās aktivitātes, piemēram, tandēmā slēpošana, soda metieni  u.c.

Orientēšanās pasākumā kopumā piedalījās 50 dalībnieki. Visi dalībnieki tika pie vērtīgām balvām un diploma, uzvarētājs savā īpašumā ieguva kausu.  Pēc pasākuma organizatori bija parūpējušies par siltu zupu un tēju. Dalībnieki varēja piedalīties komandās līdz trim  cilvēkiem.

Organizatori – Biedrība Veloklubs Līvāni “LIVELO”

Pasākumu “Sevis iepazīšana citā vidē jauniešiem” projekta ietvaros atkārtoti plānots organizēt 2019. gada maijā.

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049  "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Evita Kokina, Jēkabpils sociālā dienesta projektu koordinators

tālr. 20036263