SIA „Jēkabpils ūdens” informē par būvdarbiem ūdenssaimniecības projekta īstenošanas gaitā

SIA „Jēkabpils ūdens” informē par būvdarbiem ūdenssaimniecības projekta īstenošanas gaitā

Īstenojot projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība  Jēkabpilī, 4.kārta”, šomēnes SIA “Jēkabpils PMK” uzsāks darbus Kaļķu ielā, savukārt  decembrī plānots uzsākt Radžu, Aldaunas, Dzirnavu un Atpūtas ielās. Vienlaicīgi šobrīd notiek pievadu izbūve Sūnu un Vēju ielās.

SIA „Jēkabpils ūdens” atvainojas iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām. Jautājumu un ierosinājumu gadījumā aicinām zvanīt pa tālruni: 25578934, 25573414 vai griezties personīgi SIA “Jēkabpils ūdens”,  Jaunā ielā 60.

 

SIA “Jēkabpils ūdens”

administrācija