Sodīt pārkāpējus nav SIA “Jēkabpils pakalpojumi” uzdevums

Sodīt pārkāpējus nav SIA “Jēkabpils pakalpojumi” uzdevums

“Kāpēc Jēkabpils pakalpojumi nenovaktē un nesoda tos, kuri nešķiro atkritumus? Vai tiešām par to, ka kāds nešķiro ir jācieš visiem mājas iedzīvotājiem, maksājot dārgāk?”

“Jēkabpils pakalpojumiem beidzot vajadzētu sākt sodīt tos, kas pie konteineriem regulāri samet savas mēbeles, celtniecības atkritumus u.c. nevajadzīgās lietas…”

Šādus komentārus un jautājumus no iedzīvotājiem SIA “Jēkabpils pakalpojumi” saņem regulāri. Informējam, ka ķert un sodīt pārkāpējus nav SIA “Jēkabpils pakalpojumi” uzdevums, šo funkciju veic Jēkabpils pilsētas pašvaldības policija.

Balstoties uz līgumu par atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā, SIA “Jēkabpils pakalpojumi” pienākumos ir nodrošināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu:
1. Nodrošināt klientus ar atkritumu konteineriem pietiekamā daudzumā,
2. Sadarbībā ar pašvaldību veikt jaunu šķiroto atkritumu punktu un laukumu ierīkošanu,
3. Nodrošināt laicīgu sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu visos gadalaikos.

SIA “Jēkabpils pakalpojumi” darbojas atbilstoši līguma par atkritumu apsaimniekošanu nosacījumiem, normatīvo aktu prasībām un pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Aicinām iedzīvotājus arī turpmāk sekot līdzi notiekošajam un, ja ir iespēja, fotografēt vai filmēt pārkāpējus. Protams, jāatceras, ka to nevajag darīt, apdraudot sevi- ķert pārkāpējus ir pašvaldības policijas darbs, nevis iedzīvotāju pienākums! Par redzēto pārkāpumu aicinām ziņot pašvaldības policijas dežūrdaļai, zvanot 65283888.

Informāciju sagatavoja:
SIA “Jēkabpils pakalpojumi”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ieva Gādmane